En träklubba ligger på ett bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtroendevalda

Församlingens kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Vad är vad?

Kyrkofullmäktige väljs vid kyrkovalet. Kyrkorådet däremot utses av fullmäktige och fungerar som församlingens styrelse. 

Kyrkoråd

Lars Friedner (ordf)
Håkan Unbeck (vice ordf)
Christer Gustafsson
Peter Fredriksson
Bo-Enar Karlsson
Elisabeth Staaf
Margareta Krantz
Stefan Gustafsson
Anne Beermann
Per-Ola Wennefors
Barbro Darin
Birigitta Rydén
Ann-Katrin Harringer
Charlotta Tåqvist
Monica Kvarnstrand Andersson
Karin Grännö Engkvist (kyrkoherde)

Kyrkorådet i Bankeryd består av 9 ordinarie ledamöter, 6 ersättare samt kyrkoherden som är självskriven. 

Kyrkofullmäktige

Håkan Unbeck (Ordf )
Barbro Darin (Vice ordf )
Christer Gustafsson
Anne Beermann
Ulf Petersson 
Charlotta Tåqvist
Monica Kvarnstrand Andersson
Inger Andersson
Peter Fredriksson
Stefan Gustafsson
Helena Karlsson
Lars Göran Andersson
Christer Wallinder
Therése Ekvall
Birgitta Rydén
Richard Blomkvist
Per-Ola Wennefors
Margareta Krantz
Monica Ossvall
Per Nordh
Thomas Sjöberg

Mer om kyrkovalresultat, nomineringsgruppper, mandatnummer m.m. här.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.

Läsbart

Offentliga handlingar, protokoll och dokumentation. Här finns sådant att läsa för den som är intresserad.