Meny

Personal

Här finner du oss anställda i alfabetisk ordning med titel, telefonnummer och möjlighet att skicka e-post.

Christoffer Andersson

Christoffer Andersson

Bankeryds församling

Kyrkvaktmästare

Pia  Ericsson

Pia Ericsson

Bankeryds församling

Kamrer

Agneta Fredeväg

Agneta Fredeväg

Bankeryds församling

Diakon

Malena Furehill

Malena Furehill

Bankeryds församling

Musikpedagog

Karin  Grännö Engkvist

Karin Grännö Engkvist

Bankeryds församling

Kyrkoherde

Birgitta Gustafsson

Birgitta Gustafsson

Bankeryds församling

Kyrkvaktmästare

Magnus  Gustafsson

Magnus Gustafsson

Bankeryds församling

Församlingsassistent

Christian  Johansson

Christian Johansson

Bankeryds församling

Kyrkvaktmästare/arbetande förman

Annie Jönnervik

Annie Jönnervik

Bankeryds församling

Diakoniassistent

Lena Kristensson

Lena Kristensson

Bankeryds församling

Husmor

Peter Ljung

Peter Ljung

Bankeryds församling

Kommunikatör

Tommy Nilsson

Tommy Nilsson

Bankeryds församling

Kyrkvaktmästare

Sofie Palmgren

Sofie Palmgren

Bankeryds församling

Kyrkvaktmästare

Tomas Palmgren

Tomas Palmgren

Bankeryds församling

Komminister

Ann Rudåker Thorell

Ann Rudåker Thorell

Bankeryds församling

Organist

Björn Sandberg

Björn Sandberg

Bankeryds församling

Kantor

Lollo Schälin

Lollo Schälin

Bankeryds församling

Församlingspedagog

Camilla Simonson Annas

Camilla Simonson Annas

Bankeryds församling

Förvaltningsassistent

Malin Viklund

Malin Viklund

Bankeryds församling

Komminister