Kyrkogården
Foto: Christian Johansson

Kyrkogården

Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer skötsel av gravar och kyrkogård, plantering av blommor och vissa tjänster i samband med begravning, såsom grävning och täckning av gravar.

Genom ett hugget hål i en gravsten syns ett gravkors i sten längre bort.

Kyrkogårdsvandring

Välkommen på kyrkogårdsvandring vid tre olika tillfällen i sommar. Läs mer här.

En vit prydnadsduva sitter på en gravsten.

Hitta graven

Söker du en särskild gravplats?

Personal på kyrkogården

Arbetande förman Christian Johansson 070-7402646
maila: Christian Johansson
Kyrkogårdsvaktmästare Tommy Nilsson 070-7402645
Kyrkogårdsvaktmästare Christoffer Andersson 070-7410254 
Kyrkogårdsvaktmästare Sofie Käll 070-7402641