Gravskötsel

Vi erbjuder olika varianter på skötselavtal. Läs mer och beställ här.

Skötsel av gravplats som gäller fr o m 2022-01-01

Grundskötsel av gravplats avser att underhålla gravplatsen i vårdat och värdigt skick och omfattas av följande arbetsmoment.

-Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning och luckring samt byte av jord
-Borttagning av vinterdekorationer
-Plantering, gödsling och putsning av blommor
-Byte av planteringsjord
Gravsköselavtal (planteringslåda ingår)

Ettårsavtal gäller ett kalenderår och till en fast avgift som inbetalas i förskott. I början av året erbjuds därefter en förlängning för ytterligare ett år genom att församlingen skickar ut en faktura med den nya fastställda avgiften.

Betalas avgiften in, löper skötseln vidare. Betalar kunden inte in avgiften, tolkas det som att kunden säger upp avtalet och gravskötseln upphör omgående. Ettårsavtal erbjuds så länge gravrätten varar.

Flerårsskötsel av gravplats

Avräkningsavtal kan tecknas för gravskötsel under en längre period och längst till gravrättstidens utgång se exempel.

Avräkningsavtal innebär att en större summa betalas in. Från denna summa dras varje år den fastställda skötselavgiften och skötseln varar så länge det finns pengar kvar. Exakt hur många år skötseln gäller kan inte anges utan beror på kostnadsutvecklingen. Enligt Konsumentverkets regler skall dock församlingen garantera skötsel under 60 % av den skötseltid som beräknas då avtalet ingås.

Ett räkneexmpel

Årskostnaden när avtalet ingås är 965 kronor. Kunden betalar in 9.650 kronor. Den teoretiska skötseltiden är då 10 år (9650 kr / 965 kr per år = 10 år). Kyrkogårdsförvaltningen garanterar att gravplatsen sköts under 60 % av de 10 åren, alltså 6 år. Finns det pengar kvar efter 6 år fortsätter skötseln till dessa är slut.

Exempel

Vårblommor alt 1: 280:-
Sommarblommor alt 1: 380:-
Vinterbukett: 130:-
Ljung 2 st á 45 kr: 90:-
Granristäckning: 85:-
Totalt: 965:- 
(garanterat i 6 år/eller så länge det finns pengar kvar)

Sommarplantering är obligatoriskt vid tecknandet av skötselavtal

Grundskötsel inklusive sommarplantering 

Alternativ av planteringsyta bestäms utifrån planeringsytans storlek Planteringslåda ingår.

1. Planteringsyta 0,00-0,20 kvm: 400:-
2. Planteringsyta 0,21-0,30 kvm: 470:-
3. Planteringsyta 0,31-0,40 kvm: 600:-
4. Planteringsyta 0,41-0,50 kvm: 680:-
Vilka blommor som skall planteras bestäms av kyrkogårdsförvaltningen. I normalfallet skall planteringen vara klart senast till midsommar.

Vårplantering (kan tecknas enbart med grundskötsel)

Alternativt av planteringsytan bestämms utifrån planteringsytans storlek. Planteringslåda ingår.

1. Planteringsyta 0.00-020 kvm: 290:-
2. Planteringsyta 0,21-0,30 kvm: 350:-
3. Planteringsyta 0,31-0,40 kvm: 370:-
4. Planteringsyta 0,41-0,50 kvm: 440:-
Vilka blommor som skall planteras bestäms av kyrkogårdsförvaltningen. I normalfallet skall planteringen vara klart senast 1 maj.

Höstdekorationer (kan tecknas till grundskötselavtal)

Vinterkrans inkl utläggning: 180:-
Vinterbukett inkl utläggning: 140:-
Ljung/st inkl plantering: 50:-/st
Granristäckning/gravrabatt: 90:-

Gravvårdar

Tvättning av gravvård (normaltvätt): 220:-
Hårt nedsmutsad gravvård timpris: 490:-
Montering av stående gravvård: 870:-
Montering av liggande gravvård: 540:-
Dubbning av gravvård: 360:-/tim
Dubb/st: 110:-
Gravvårdssäkring: 2100:-

Förnyelse av gravrätt 15 år

Gravplats för kista och urna: 600:-

Övriga tjänster (kan tecknas till grundskötselavtal)

Snittblommor/bukett inkl utläggning: 150:-
Påsklijor i kruka (små):  55:-/st
Ljus inkl tändning: 60:-
Övriga tjänster debiteras timpris: 360:-

Planteringslåda

Planteringslåda 60 cm inkl montering: 1 450:-
Planteringslåda 80 cm inkl montering: 1 550.
Montering av planteringslåda: 370:

Alternativa gravplatser

Gemensam kistgravplats 
(särskilda ordningsregler gäller)

Del i gravmonument, namnplatta inkl gravering och montering, skötsel inkl plantering i 25 år: 10 000:-

Vid gravsättning av person nummer 2 gäller:

Skötsel vid förnyelse/förlängning: 330:-/år
Utöver detta gravering av nytt namn: 1 500:-

Gemensam Askgravplats (Södra kvarteret)

(Särskilda ordningsregler gäller)

Del i gravmonoment, namnplatta inkl. gravering och montering, skötsel inkl. plantering i 25 år: 10 000:-

Vid gravsättning av person nr 2 gäller:

Skötsel vid förnyelse/förlängning: 330:-/år
Gravering av nytt namn: Dagspris

Gemensam Askgravplats (Norra kvarteret)

(särskilda ordningsregler gäller)

Del i gravmonument, skötsel i 25 år exkl. namnplatta: 5000:-

Namnplatta inkl. gravering och montering: Dagspris (31/8 2021 var priset 1120:-)

Skötsel vid förnyelse/förlägning:  200:-/ år 

Beställning av gravskötsel

Vårplantering

Sommarplantering

Höstdekoration

Gravvård

Övriga tjänster

Planteringslådor