Meny

Begravningsverksamheten

I arbetsgivarorganisationens uppdrag ingår även att erbjuda församlingar och pastorat utbildning, rådgivning och service inom begravningsverksamheten. Syftet är att är att möjliggöra rättssäkerhet och ett effektivt nyttjande av begravningsavgiften.

I Sverige har ansvaret för begravningsverksamheten lagts på församlingar och pastorat (samverkande församlingar) inom Svenska kyrkan samt på Stockholms och Tranås kommuner. Ansvarig för begravningsverksamheten kallas för huvudman. Huvudmannen ansvarar för begravningsverksamheten inom ett visst geografiskt område som kallas förvaltningsområde.  

Om begravning förklarar begravningsverksamheten
Skriften Om begravning förklarar vad begravningsverksmahet är och vad som ingår i begrvningsavgiften. Den vänder sig till alla som har frågor om hur begrvningar fungerar i Sverige. Om begravning finns på fyra språk: svenska, engelska, arabiska och finska samt inläst på svenska. Läs mer här. 

Lag och förordning reglerar begravningsverksamheten 

I Sverige regleras begravningsverksamheten i en lag, begravningslagen (1990:1144), och i en förordning, begravningsförordningen (1990:1147). I begravningslagen definieras begravningsverksamhet som alla de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.  

Länk till begravningslagen (Sveriges riksdag)

Länk till begravningsförordningen (Sveriges riksdag)

Begravningsavgiften finansierar verksamheten 

Begravningsverksamheten finansieras via begravningsavgiften. Begravningsverksamheten omfattar många olika delar. Huvudmannen för begravningsverksamheten ska anordna och hålla med tillräckligt antal gravplatser. Särskilda gravplatser ska erbjudas dem som inte tillhör något kristet samfund. I begravningsverksamheten ingår också att ta emot stoft för förvaring och visning, att sköta kremering och gravsättning samt tillhandahålla en värdig lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni.

Vidare ingår att hålla personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten samt att anlägga, sköta och vårda begravningsplatsernas allmänna delar.  

Att sköta enskilda gravplatser som har gravrättsinnehavare ingår inte i begravningsavgiften. Däremot ingår att ha viss tillsyn över dessa gravplatser.  

Sju länsstyrelser handlägger begravningsfrågor

Sedan 2012 handlägger sju länsstyrelser frågor som rör begravningsverksamhet. Dessa är: Skåne. Östergötland, Västra Götaland, Stockholm, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten. Samtliga 21 länsstyrelser handlägger frågor som rör kulturminneslagen.

Länk till länsstyrelserna. 

 

Trycksaken Begrepp i begravningsverksamheten

Inom begravningsverksamheten används ett stort antal begrepp, vars betydelse har misstolkats och blivit otydlig eller fått flera betydelser, såväl inom begravningsverksamheten som i det övriga samhället.

Den nu framtagna skriften Begrepp i begravningsverksamhet syftar till att förtydliga och göra begripligt vad de olika begreppen står för.

Vad skriver Svenska kyrkan om begravning?

Länk till Svenskakyrkan.se