Rådgivningen i kyrkogårds- och begravningsfrågor flyttad till Uppsala

Rådgivningen i begravnings- och kyrkogårdsfrågor flyttad till Uppsala från 1/9 2020

Med början 1 september 2020 ska du som i ditt arbete behöver råd och stöd i olika typer av begravnings- och kyrkogårdsfrågor vända dig till kyrkokansliet i  Uppsala. Läs mer här. 

Har du frågor i egenskap av privatperson? Vänd dig till din lokala församling. Klicka här och skrolla ner så hittar du funktionen Hitta din församling.