Olika gravskick

Här kan du läsa om de fem olika gravskicken.

Alla har rätt till en gravplats på vår kyrkogård

Det finns fem olika gravskick:

Kistgravplats
med gravrätt, här får gravsättning av både kistor och urnor ske. Den enskilda gravplatsen får smyckas med gravsten och växter. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravsten och skötsel.

Urngravplats
med gravrätt, här får endast urnor gravsättas. Den enskilda gravplatsen får smyckas med gravsten och växter. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravsten och skötsel.

Minneslund
Är en gemensam anonym gravplats utan gravrätt, där askan gravsätts utan närvaro av anhöriga. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel. Besökare får placera snittblommor och gravljus på anvisad plats.

Gemensam Kistgravplats
är en skötselfri gravplats med begränsad gravrätt. Kyrkogårdsförvaltningen tillahandahåller gravvården samt namnskylt mot en avgift. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättning. Besökare får smycka gravplatsen med snittblommor, vinterdekorationer och gravljus på anvisad plats.

Gemensam Askgravplats
är en skötselfri gravplats med begränsad gravrätt. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller gravvården samt namnskylt mot en avgift. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättning. Besökare får smycka gravplatsen med snittblommor, en vinterdekoration och gravljus på anvisad plats.

Kontakta arbetsledaren på kyrkogården för val av gravplats och gravskick.
christian.johansson@svenskakyrkan.se
Tel 036-37 67 80

Spridning av aska

Önskar man sprida askan i naturen eller i havet krävs det tillstånd från Länsstyrelsen. Tillstånd söks av anhöriga. Länk till Länsstyrelsen

Gravrätt
En kist- och urngravplats upplåts i 25 år som därefter kan förnyas mot en viss avgift. Sker en ny gravsättning under den tiden, förlängs gravrätten automatiskt i 25 år. En gravrätt kan överlåtas eller återlämnas innan gravrättstiden gått ut. Gravfriden är 25 år.

Gravrättsinnehavaren/gravrättsinnehavare

En gravrätt innebär att det ska finnas en aktuell gravrättsinnehavare på gravplatsen. Gravrättsinnehavaren får bestämma vem som får gravsättas i graven, hur graven ska utsmyckas och vilken gravsten graven ska ha i samråd med Kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrättsinnehavarens ansvar är att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Det innebär att gravrättsinnehavaren är ansvarig för skötseln och gravsten på gravplatsen. Kyrkogrådsförvaltningen erbjuder skötsel mot en viss avgift. 

Vanvård
Det förekommer att en gravplats utan skötsel anses som vanskött. Det kan beror på att den som skött graven har flyttat eller avlidit. Kyrkogårdsförvaltningen försöker komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatt på gravplatsen. Får vi ingen kontakt, skyltas graven.

En vanskött/ovårdad grav kan återtas av Kyrkogårdsförvaltningen.