Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsavgift

Begravningsavgift för hela Sverige år 2019 är 25,3 öre per intjänad hundralapp.

Vad får man för begravningsavgiften:

  • Gravplats på allmän kyrkogård i 25 år
  • Gravsättning
  • Transport av kistan från länssjukhuset Ryhov till ceremonilokal, till krematorium och till begravningsplats inom Jönköpings kommun.
  • Kremering
  • Lokal för förvaring av stoft och aska
  • Lokal för begravningsceremonier utan religiösa symboler (Församlingsgården)
  • Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

(Begravningsavgiften kap 9 §§ 1-14)

Så når du kyrkogårdsförvaltningen:
 
Expeditionen är öppen:
Månd - onsd kl. 10.00 - 12.00
Torsd kl. 13.00 - 15.00
Fred 10.00 - 12.00
 
Telefon:
036-37 67 70

Adress: 
Sjöåkravägen 17
564 31 Bankeryd
 
E-post:
bankeryd.pastorat@svenskakyrkan.se
 
Telefon kyrkogården:
036-37 67 80