Begravningsavgift

Begravningsavgift för hela Sverige år 2019 är 25,3 öre per intjänad hundralapp.

I begravningsavgiften ingår:

  • Gravplats på allmän kyrkogård i 25 år
  • Gravsättning
  • Transport av kistan från länssjukhuset Ryhov till ceremonilokal, till krematorium och till begravningsplats inom Jönköpings kommun.
  • Kremering
  • Lokal för förvaring av stoft och aska
  • Lokal för begravningsceremonier utan religiösa symboler (Församlingsgården)
  • Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

(Begravningsavgiften kap 9 §§ 1-14)