Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mötesplatser

Välkommen att vara med!

Ljusglimten

Församlingsgården, måndagar-onsdagar & fredagar 10.00-14.00
Tel: 036-372141

Samtal och/eller besök

Diakon Agneta Fredeväg, Tel: 070-7402649
eller
Diakoniassistent Annie Jönnervik, Tel: 070-7418544

Samtal om texten

Församlingsgården, tisdagar kl 19.00.
Efter veckomässan. Samtal och fördjupning om Gud, meningen och tron. Samtalet utgår från kommande söndags tema och bibeltexter. Församlingens präster leder samtalet.

Sen kväll med...

Trånghalla kyrka, måndagar kl 18.30  v. 8, 12, 15, och 20.  
Ledare: Lollo Schälin 
Tel: 070-7402653

Vävstuga

Församlingsgården 
Kontakt: Annie Jönnervik 
Tel: 072-2422780 

Bankeryds kyrkliga syförening

Församlingsgården, onsdagar jämn vecka kl 18.00. 
Kontakt: Lollo Schälin
Tel: 070-7402653

Flitiga fingrar

Församlingsgården, tisdagar kl 9.30. 
Kontakt: Birgitta Karlsson 
Tel: 036-376770