Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss. Begravningsgudstjänsten är en stund då vi tillsammans överlämnar en vän till Gud och säger tack för den tid vi haft varandra. Begravningsgudstjänsten visar på hoppet när livet förändras. De ritualer och symbolhandlingar som begravningsgudstjänsten innehåller syftar till att stödja, hjälpa och ge trygghet.

Bra att veta

På Bankeryds kyrkogård finns det möjlighet att välja kistgrav eller urngrav, enskild plats som gemensam. Kyrkogården har även en Minneslund. Priser och föreskrifter för de olika alternativen finns att få på kyrkogårdsforvaltningen. Alt. ring 036-376770.

Bankeryds kyrkogård är en plats för vila och stillhet. En plats att minnas och återkomma till. Kyrkogårdens personal hjälper dig med alla praktiska frågor.

Som medlem i Svenska kyrkan kostar begravnings- gudstjänsten ingenting.
I begravningsgudstjänsten ingår kyrka, vaktmästare, musiker och präst.
Minnestunden kan med fördel vara i Församlingsgården som har alla moderna bekvämligheter för att passa många behov och önskemål. Det utgår ingen hyreskostnad för medlemmar.

Här i Svenska kyrkan i Bankeryd har vi ”leva vidare-kurser”. Samtalsgrupper som i många fall är ett utmärkt stöd då saknaden och sorgen tränger sig på.

Församlingen har också ett flertal aktiviteter och grupper där syftet är gemenskap. Exempelvis LjusGlimten som är församlingsgårdens kafé och är öppet vardagar 10.00-14.00.

För enskilda samtal finns våra präster och diakon till din tjänst. Du når dem genom att ringa 036-376770.