Begravning

Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Att samlas till begravning är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som gått ur tiden.

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en stund då vi tillsammans överlämnar en vän till Gud och säger tack för den tid vi haft. Begravningsgudstjänsten syftar till att stödja, hjälpa, ge trygghet och visa på hoppet när livet förändras. 

Bra att veta

På Bankeryds kyrkogård finns det möjlighet att välja kistgrav eller urngrav, enskild plats som gemensam. Kyrkogården har även en minneslund. Priser och föreskrifter för de olika alternativen finns att få på kyrkogårdsforvaltningen alt. ring 036-376780.

Bankeryds kyrkogård är en plats för vila och stillhet. En plats att minnas och återkomma till. Kyrkogårdens personal hjälper dig med alla praktiska frågor.

Som medlem i Svenska kyrkan kostar begravningsgudstjänsten ingenting.
I begravningsgudstjänsten ingår kyrka, vaktmästare, musiker och präst.
Minnestunden kan med fördel vara i Församlingsgården som har alla moderna bekvämligheter för att passa många behov och önskemål. Det utgår ingen hyreskostnad för medlemmar.

Vid behov av stöd då saknad och sorg tränger sig på så finns våra präster och diakon till din tjänst. I församlingen finns också samtalsgrupper och samlingar för samvaro och gemenskap.