Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Angereds församling

Välkommen till Svenska kyrkan i Angered. Vi är en del av Nylöse pastorat (tillsammans med Bergsjöns, Kortedala och Nylöse församlingar). Växel: 031-731 82 00. E-post: angereds.forsamling@svenskakyrkan.se