Vårfruberga-Härads församling

Välkomna till oss!

Digitalt bibelstudium

Vi fortsätter med digitalt bibelstudium från och med tisdagen den 20 april via Zoom, klockan 19.00 till 20.00.
Anmäl dig till komminister Mats Wendt per e-post:

mats.wendt@svenskakyrkan.se

 

Mycket har vi fått ställa in.... 

...men vi firar fortfarande gudstjänst!

Tyvärr måste vi fortfarande begränsa antalet besökande till våra gudstjänster till 8 personer exklusive tjänstgörande.
Detta innebär att de som vill gå i söndagens gudstjänst måste anmäla sig till församlingsexpeditionen 0152 200 14, eller e-post: varfruberga-harad@svenskakyrkan.se, senast torsdagen innan.
Vid behov firar vi extra högmässa på söndagen kl 10
Torsdagens veckomässa fortsätter som vanligt.
Har du några funderingar kring detta ring vår kyrkoherde Linus 0708-51 30 59 eller vår komminister Mats 0708-51 30 55

 

Om du inte kan kommar har vi tack vare vår biskop Johan ett bönematerial för att fira gudstjänst hemma, klicka på länken nedan så hittar du det!

Fira gudstjänst hemma

 

Fjärde söndagen i påsktiden

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen.

Tema

Vägen till livet

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vårblommor eller påskliljor och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 54, vers 7-10

Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig i häftig vrede ett ögonblick, men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek, säger din befriare, Herren. Det är som på Noas tid, då jag svor att Noas flod aldrig mer skulle dränka jorden. Så svär jag nu att inte mer vredgas och inte mer rasa mot dig. Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren.

Epistel

Hebreerbrevet kapitel 13, vers 12-16

Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 16, vers 16-22

En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen.” Då sade några av lärjungarna till varandra: ”Vad menar han när han säger: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’, och när han säger: ’Jag går till Fadern’?” De sade: ”Vad menar han med ’en kort tid’? Vi förstår inte vad han säger.” Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: ”Ni undrar varför jag sade: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’? Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

Psaltaren

Psaltaren psalm 147, vers 1-7

Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov, lovsång är skön och ljuvlig. Herren bygger upp Jerusalem och samlar det skingrade Israel. Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn. Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns. Herren stöder de svaga, de gudlösa slår han till marken. Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra,

Vårfruberga-Härads församling

Vansö kyrkbacke 1 b
645 92 Strängnäs

Säkrast tisdag  - torsdag kl 10 - 12, telefon 0152-200 14

 

varfruberga-harad@svenskakyrkan.se