Meny

Vårfruberga-Härads församling

Välkomna till oss!

Vi firar fortfarande gudstjänst!

Tråkigt nog är det många saker som ställs in eller skjuts upp i dessa tider, men mässan firas fortfarande i Vårfruberga-Härads församling.

Torsdag kl 8.30 Morgonmässa i Vansö kyrka
Söndag kl 11.00 Högmässa se kalendariet

I övrigt gäller följande:

- Konserten den 19 april är uppskjuten

- Familjecafé och Kyrkdetektiver är inställda tillsvidare

- Sopplunchen är inställd tillsvidare

- Alla kyrkkaffen är inställda

- Handarbetsgruppen är inställd tillsvidare

- Samtalsgruppen om "Dödssynderna" har vi skjutit på framtiden

- Ålvåjs tar paus

- Ingen väntjänst och inga gudstjänster på Sictoniagården

Vansö kyrka är öppen 9 - 15 tisdag - torsdag.
Våra präster Mats och Linus kommer att vara där och be morgonbön kl 9 och middagsbön kl 12.

Om du har förkylningssymptom ber vi dig stanna hemma tills du är frisk. Behöver du någon att prata med är du välkommen att kontakta oss. Du kan också kontakta jourhavande präst. Mer info om jourhavande präst hittar du här https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Tack vare vår biskop Johan har vi nu ett bönematerial för påsktiden, klicka på länken nedan sittar du det!

Fira gudstjänst hemma!

Pingstdagen

Pingsten är kyrkans tredje stora helg vid sidan av jul och påsk. Den är den heliga Andens högtid. Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor. När Jesus visat sig för lärjungarna efter uppståndelsen lämnar han jorden. Redan då talar Jesus om att lärjungarna inte kommer att överges. Gud låter sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem. Det firar vi vid pingsten - Anden, Hjälparen, Guds närvaro hos människan och i skapelsen.

Tema

Den heliga Anden

Liturgisk färg

Röd

Altardekoration

På altaret ställer vi pingstliljor med tolv röda tulpaner i mitten och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja 12

Den dagen skall du säga: Jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede lade sig och du gav mig tröst. Ja, Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade mig. Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens källor. Den dagen skall ni säga: Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn! Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar, gör dem kända över hela jorden! Höj jubelrop, ni som bor på Sion, ty stor är han mitt ibland er, Israels Helige.

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 2:1-11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.”

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 7, 37-39

På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Psaltaren

Psaltaren psalm 104, vers 27-31

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta, du tar ifrån dem deras ande, och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt, må Herren glädja sig över sina verk.

Vårfruberga-Härads församling

Vansö kyrkbacke 1 b
645 92 Strängnäs

0152-20014, tfn-tid/besökstid tis-to kl. 10.00-12.00
varfruberga-harad@svenskakyrkan.se