Vårfruberga-Härads församling

Välkomna till oss!

Den 1 september börjar Maria Säfsten som organist i församling.

Kören Ålvåjs

Att sjunga i kör framkallar många känslor. Vi har roligt tillsammans med musik i många olika genrer. I församlingen finns den blandade vuxenkören ÅLVÅJS.

Diakoni

Att se, lyssna och agera är en sammanfattning av församlingens diakoni. Att visa lyhördhet mot dem vi möter och att visa att vi berörs och menar allvar med vår kristna tro är att sätta handling bakom våra ord.

Vårfruberga Kloster

Vårfruberga Kloster - äldsta klostret i Mellansverige

Vårfruberga-Härads församling

Fogdö sockenstuga 1
645 92 Strängnäs

För kyrkogårdsfrågor ring 0152-200 10,  säkrast tisdagar och onsdagar kl 8 - 10.
För övriga frågor ring 0152- 200 14, tisdagar och onsdagar kl 8 - 10.

varfruberga-harad@svenskakyrkan.se