Meny

Vårfruberga-Härads församling

Välkomna till oss!

Vi firar fortfarande gudstjänst!

Tråkigt nog är det många saker som ställs in eller skjuts upp i dessa tider, men mässan firas fortfarande i Vårfruberga-Härads församling.

Tisdag kl 19.00  Mässa i Helgarö utom 14 juli, 4 augusti, 25 augusti då det är Musik i sommarkväll


Söndag kl 11.00 Högmässa se kalendariet

I övrigt gäller följande:

- Familjecafé och Kyrkdetektiver är inställda tillsvidare

- Sopplunchen är inställd tillsvidare

- Alla kyrkkaffen är inställda

- Handarbetsgruppen är inställd tillsvidare

- Samtalsgruppen om "Dödssynderna" har vi skjutit på framtiden

- Ålvåjs tar paus

- Ingen väntjänst och inga gudstjänster på Sictoniagården

Vansö kyrka är öppen 9 - 15 tisdag - torsdag.
Våra präster Mats och Linus kommer att vara där och be morgonbön kl 9 och middagsbön kl 12.

Om du har förkylningssymptom ber vi dig stanna hemma tills du är frisk. Behöver du någon att prata med är du välkommen att kontakta oss. Du kan också kontakta jourhavande präst. Mer info om jourhavande präst hittar du här https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Tack vare vår biskop Johan har vi nu ett bönematerial för hela sommaren, klicka på länken nedan så hittar du det!

Fira gudstjänst hemma!

Tionde söndagen efter trefaldighet

Tema

Nådens gåvor

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Josua kapitel 24, vers 16-18

Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”

Epistel

Första korinthierbrevet kapitel 12, vers 4-11

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 9, vers 46-48

De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 28, vers 6-9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.

Vårfruberga-Härads församling

Vansö kyrkbacke 1 b
645 92 Strängnäs

Fr o m måndag 22 juni är församlingsexpedition bemannad tisdagar 10 - 12 och telefontid tisdagar 10 - 12

I akuten ärenden ring kyrkoherden 0708-51 30 55

varfruberga-harad@svenskakyrkan.se