Vårfruberga-Härads församling

Välkomna till oss!

Nu finns församlingsexpeditionen i Fogdö sockenstuga.

Vårfruberga-Härads församling

Fogdö sockenstuga 1
645 92 Strängnäs

För kyrkogårdsfrågor ring 0152-200 10,  säkrast tisdagar och onsdagar kl 8 - 10.
För övriga frågor ring 0152- 200 14, tisdagar och onsdagar kl 8 - 10.

varfruberga-harad@svenskakyrkan.se