Foto: Ulrika Sodren

Diakoni

Att se, lyssna och agera är en sammanfattning av församlingens diakoni. Att visa lyhördhet mot dem vi möter och att visa att vi berörs och menar allvar med vår kristna tro är att sätta handling bakom våra ord.