Härads kyrka
Foto: Annelie Haager

Härads kyrka

För över 800 år sedan reste sockenborna i Härad de murar som idag bildar kyrkans mittparti. Sedan dess har många generationer samlats här till gudstjänst och högtid.

1100-talet

De äldsta delarna av Härads kyrka härstammar från slutet av 1100-talet. Då bestod kyrkan av det nuvarande långhuset, utom koret, med små fönster mot söder.

1400-talet

Koret byggdes till och kyrkan fick murade valv. Det för-rum man passerar när man kommer in i kyrkan från väster är nedre delen av det som skulle ha blivit ett torn. Den ursprungliga ingången var genom vapenhuset i söder, som numera används som barnrum.

1700-talet

I mitten av århundradet byggdes kyrkan ut åt norr, varvid den gamla sakristian revs och predikstolen flyttades till södra väggen.

1900-talet

Kyrkan genomgick en grundlig restaurering på 1930-talet, då det stora korfönstret i öster sattes igen, ingången mot väster togs upp, bänkinredningen byttes ut och de stora järnkaminerna avlägsnades. Då försvann även en dominerande läktare i väster och orgeln flyttade till norra sidoläktaren. En renovering av kyrkan skedde 1980. Då rengjordes valven och bänkarna målades. Vissa förändringar av interiören gjordes också. De främsta bänkarna ersattes med stolar och den lilla orgeln flyttades fram till sin nuvarande plats. Under början av 2000-talet flyttades sagda orgel till koret i Helgarö kyrka.,

Orgeln i Härads kyrka är byggd 1860 av en av den tidens främsta svenska orgelbyggare, P A Åkerman. Den återställdes 1994 i ursprungligt skick samt byggdes till av Walter Thür Orgelbyggeri i Torshälla.

Foto: Annelie Haager