Historik

Fogdöns pilgrimsled kom till genom ett samarbete mellan Fogdöns hembygdsförening och Vårfruberga-Härads församling.

Bakgrund

År 2008 bestämde sig en grupp entusiaster för att märka ut en led från S:t Eskils källa i Strängnäs till Björsund längst norr ut på Fogdön.

Arbetet skedde i tre etapper. Den första etappen, Vansöleden, invigdes av biskop Hans-Erik Nordin den 13 november 2009 i samband med hans visitation av församlingen. Den andra etappen, Fogdöleden, invigdes den 25 april 2011 av kyrkoherde Lars Adolfsson. Den tredje och sista etappen, Helgaröleden, invigdes den 25 september 2011 av biskop em Caroline Krook.

 Varför en pilgrimsled på Fogdön?

Vissa platser erbjuder omgivningar utöver det vanliga. Fogdön med sitt typiska Sörmländska landskap och närheten till Mälaren är en sådan plats. De tre sockenkyrkorna, Vårfruberga kloster och fornlämningar bidrar till helheten. Genom att märka ut de mest natursköna och intressanta delarna av Fogdön vill vi bidra till ökad lust att vandra här. Vi hoppas också att öka intresset för bygden som helhet.