Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Våra kyrkogårdar

Gravskötsel

Skötsel som erbjuds av Vårfruberga-Häradsförsamling 2020

Grundskötsel - vård och underhåll
Vårfruberga-Häradsförsamling åtar sig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Grundskötselns innehåll avgörs dock av gravplatsens utformning: 

 

Gräsgrav.520 kr/år
- Vårstädning: vinterdekorationer tas bort, perenna växter klipps
   ned och eventuella buskar beskärs
- Trimning av gräsyta närmast gravvård och gravrabatt
- Klippning av gräs på gravplatsen under hela säsongen, oftast en
  gång per vecka
- Bortplockning av vissna blommor i vas och utbrunna ljus 

 

Grusgrav 670 kr/år
- Vårstädning: vinterdekorationer tas bort, perenna växter klipps
   ned och eventuella buskar beskärs
- Trimning av eventuell gräsyta närmast gravvård
- Skötsel och krattning av grusyta
- Bortplockning av vissna blommor i vas och utbrunna ljus 

Plantering och övriga arbeten utöver grundskötsel

Till ett grundskötselavtal kan följande tillägg göras: 

Plantering 900 kr/år (för detta tillägg krävs en planteringslåda)
- Byte av jord i planteringslådan vid behov
- Plantering av vår och sommarblommor
- Ogräsrensning av planteringsytan 3-5 gånger under juni-sep
- Vattenpåfyllning av planteringslåda under växtsäsongen
- Gödsling vid behov
- Allmän tillsyn en gång per vecka
- Höststädning, nedklippning av sommarblommor och rensning
   från löv

 

Höstdekoration 215 kr/år (beställs senast 1 oktober aktuellt år)
- Placeras ut vi graven till Alla helgons dag
- Plockas bort senast 30 april året efter

 

Planteringslåda 1 550 kr (engångsbelopp)
- Planteringslåda i lämplig storlek
- Montering av planteringslåda

 

Övriga arbeten från 440 kr/h
- Sker på löpande räkning per påbörjad halvtimme

 

 

 

Tider
Vårstädning:                     Påbörjas i mars april, när vädret tillåter
Vårplantering:                  Slutet av april, om vädret tillåter
Sommarplantering:          Påbörjas i juni dock senast till midsommar
Höststädning:                   Under oktober

Under perioden 1 maj till 1 oktober får inga gravlyktor eller vinterdekorationer förekomma på gravarna (borttas av gravrättsinnehavaren).

 Kyrkogårdsmuren får inte användas som förvaringsyta

Skräp och kompost ska läggas i kärl avsedda för detta.

 

INFÖRANDE AV GRUNDSKÖTSEL

År 2013 införde Vårfruberga-Härads församling möjligheten att teckna avtal för GRUNDSKÖTSEL.

I samband med relationsändringen mellan kyrka och stat den 1 januari 2000, infördes dels en kyrkoavgift, dels en begravningsavgift. Kyrkoavgiften bekostar församlingsverksamheten(gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) och betalas av medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten och betalas av samtliga skattskyldiga personer i Sverige.

I Begravningslagen är det tydligt reglerat vad begravningsavgiften får användas till: tillhandahålla gravplats i 25 år, gravsättning, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av stoft, begravningslokal, kremering samt skötsel och anläggning av kyrkogårdens allmänna ytor. Begravningsavgiften används för att sköta de gemensamma ytorna/lokalerna. Den enskilde gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av "sin" gravplats.

 

Åse Myrbäck

Vårfruberga-Härads församling

Kyrkvaktmästare

Mer om Åse Myrbäck

Kyrkvaktmästare