Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Förtroendevalda

Kyrkoråd 2018-2021

Kyrkorådet är församlingens styrelse som handhar församlingens ekonomi och förvaltar dess egendomar och som tillsammans med präster och övriga anställda har ansvar för gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet sammanträder ungeför 10 gånger per år

Ordinarie

Ordförande Ingegerd Langevik (posk), 070-750 84 01
vice ordförande Lars Olson (s)
Maritha Pettersson (posk) 
Andreas Uddling (posk)
Anton Nordström (posk)
Sonja Pohlstrand (posk)

ersättare

Eva Köhn (posk)
Fredrik Lepschi (posk)
Bengt Åke Larsson (posk)
Jeanette Jakobsen Olson (s)

Kyrkofullmäktige 2018-2021

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ - dess riksdag om man så vill - som bland annat fastställer församlingens budget. Kyrkofullmäktige sammanträder minst två gånger om året och dess möten är offentliga

ordinarie

Ordförande Hanne Uddling (posk), 073-334 14 18
vice ordförande Jessica Engström (posk)
Rolf Persson (posk)
Ingegerd Langevik (posk)
Anna-Stina Gustafsson (posk)
Fredrik Lepschi (posk)
Christina Gustafsson (posk)
Martin Sjunnesson (posk)
Sonja Lidholm (posk)
Bernt Jonsson (posk)
Bo Pettersson (posk)
Gunnar Widaeus (posk)
Jeanette Jakobsen Olson (s)
Lars Olson (s)

ersättare

Bengt-Åke Larsson (posk)
Andreas Uddling (posk)
Anton Nordström (posk)
Anncharlotte Gustafsson (posk)
Eva Köhn (posk)
Sonja Pohlstrand (posk)