Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Förtroendevalda

Kyrkoråd 2022-2025

Kyrkorådet är församlingens styrelse som handhar församlingens ekonomi och förvaltar dess egendomar och som tillsammans med präster och övriga anställda har ansvar för gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet sammanträder ungeför 10 gånger per år

Ordinarie

Ordförande ingegerd.langevik@telia.com (posk), 070-750 84 01
vice ordförande Bengt-Åke Larsson (posk)
Maritha Pettersson (posk) 
Andreas Uddling (posk)
Anton Nordström (posk)
Sonia Pohlstrand (posk)

ersättare

Eva Köhn (posk)
Fredrik Lepschi (posk)
Jenny Svärd (posk)
Sonja Lidholm (posk)

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ - dess riksdag om man så vill - som bland annat fastställer församlingens budget. Kyrkofullmäktige sammanträder minst två gånger om året och dess möten är offentliga

ordinarie

Ordförande hanne@uddling.se (posk), 073-334 14 18
vice ordförande Jessica Engström (posk)
Rolf Persson (posk)
Ingegerd Langevik (posk)
Fredrik Lepschi (posk)
Christina Gustafsson (posk)
Sonja Lidholm (posk)
Bo Pettersson (posk)
Rebecca Jaehnke (posk)
Kennett Sjöstrand (posk)
Anncharlotte Gustafsson (posk)
Andreas Uddling (posk)
Anton Nordström (posk)
Sven-Åke Gustafsson (posk)
Jenny Svärd (posk)
Bengt-Åke Larsson (posk)
Sonia Pohlstrand (posk)

ersättare

Ingegerd Langevik (posk)
Eva Köhn (posk)
Elisabet Johansson (posk)
Susanne Larsson (posk)
Anne-Grete Malm (posk)
Anna-Maria Malm (posk)
Fredrik Lepschi (posk)
Maritha Pettersson (posk)