Foto: Nobbes bilder; Kenth Norberg

Fogdö kyrka

Fogdö kyrka har troligen tjänat som både församlingskyrka och klosterkyrka. Kanske är det anledningen till att den anses vara en av Södermanlands största och ståtligaste medeltidskyrkor.

1100-talet

En kyrka med måtten 12 x 7,5 meter och med ett torn i väster uppförs. Under denna period kommer även nunnor hit, för att i anslutning till kyrkan leva ett klosterliknande liv. Kyrkan fungerade både som sockenkyrka och klosterkyrka under denna tid. Detta vittnar en igensatt port om i sydfasaden - "nunneporten".

1200-talet

Koret utvidgas för att bättre kunna tjäna nunnekonventets korgudstjänst. Vid denna tid tycks en cistercienserskolad byggherre ha varit anlitad, vilket murarna vittnar om. Ganska snart kom dock nunnorna att lämna kyrkan för ett nybyggt kloster vid Mälarens strand: Vårfruberga Kloster. Den renovering som påbörjas vid Fogdö kyrka kommer bara att omfatta koret, innan man alltså överger kyrkan och intilliggande klosterbyggnader i söder och flyttar ner till Kungsberg.

1300- och 1400-talen

Kyrkan används enbart som sockenkyrka. Nu kommer Bergshammars och Hesselbyholms sätesgårdar att få betydelse för kyrkans vidare vård och försköning. Kyrkan förses med målningar, östfasad, valv och ett högre torn.

1500-talet

En tornspira byggs. Färgade glasrutor sätts upp i östfönstret med "det brutala" riksrådet Bengt Nilssons (Färla) vapen.

1600-talet

Ett gravkor byggs i söder ut familjen Posse på Bergshammar. Under denna tid tillkommer även en sakristia. Det är änkan Catharina Elisabeth Kurck som ligger bakom denna utvidgning.

1800-talet

Utseendet på gravkorets tak förändras. Den nuvarande ingång tillkommer i tornet (1889).

2000-talet

Kyrkans fasad renoverades helt. Fönstren blev målade och ett nytt tak blev pålagt. Det Sackska gravkoret återfick sin röda färg och tidigare hörn- och fönsterkedjor. Invändigt har koret rengjorts, liksom vapenhuset och torntrappan. Kyrkan har även återfått blinderingarna på den övre östgaveln. Det lilla Thörnflychtska gravkoret renoverades också utvändigt. År 2002 tvättades kyrkans väggar invändigt och renoverades. 2006 togs det upp en ny utgång ifrån sakristian. Under 2016-17 genomfördes en invändig renovering och installation av bergvärme.

Interiör Fogdö kyrka
Foto: Annelie Haager