Foto: Annelie Haager

Om oss

Vårfruberga-Härads församling omfattar hela Fogdön i Strängnäs kommun samt samhället Härad med omnejd och gränsar mot Åker-Länna och Kafjärdens församlingar samt mot Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

I församlingen finns fyra medeltida kyrkor: Härad, Vansö, Fogdö och Helgarö. Samtliga kyrkor grundlades under 1100-talet och har därefter utvidgats och förändrats till att se ut som de gör idag.

På Fogdön finns även ett slottskapell och Vårfruberga kloster. Klostret togs i bruk 1289, då nunnorna flyttade dit från Fogdö kyrka. Efter reformationen raserades byggnaderna och tegelstenarna användes till Gripsholms slott i Mariefred.

Församlingen äger tre övriga fastigheter: två församlingshem (sockenstugor) och en prästgård. Ytterligare en fastighet hyrs: församlingsexpeditionen Vansö Kyrkbacke.