Våra kyrkor

Här finner du information om kyrkobyggnaderna i Vårfruberga-Härads församling

Härads kyrka

Härads kyrka

För 800 år sedan reste sockenborna i Härad de murar som idag bildar kyrkans mittparti. Sedan dess har många generationer samlats här till gudstjänst och högtid.

Vansö kyrka

Vansö kyrka

Vansö socken ligger i en gammal kulturbygd, rik på fornminne, som t ex kummel, järnåldergravar och älvkvarnar. Församlingen kallas i en handling från 1304 "Wanzö". Vansö var länge biskopens prebende.

Helgarö kyrka

Helgarö socken är belägen på Fogdön i Mälaren, nordväst om Strängnäs. Från medeltiden har Helgarö varit annex till Fogdö men ingår nu i Vårfruberga-Härads församling tillsammans med de två andra kyrkorna på Fogdön: Vansö och Fogdö.

Fogdö kyrka

Fogdö kyrka har troligen tjänat som både församlingskyrka och klosterkyrka. Kanske är det anledningen till att den anses vara en av Södermanlands största och ståtligaste medeltidskyrkor.