Foto: Annelie Haager

Saknade gravrättsinnehavare på våra kyrkogårdar

Varje gravrätt på en kyrkogård ska ha en gravrättsinnehavare.

Kyrkogårdsförvaltaren har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen: "kontakta kyrkogårdsförvaltningen". Vid en del gravar kommer dessa skyltar att sättas upp.

För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill vi komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/de som är gravsatta på gravplatsen.

Saknade gravrättsinnehavare Helgarö kyrkogård

Saknade gravrättsinnehavare Härads kyrkogård

Saknade gravrättsinnehavare Fogdö kyrkogård

Saknade gravrättsinnehavare Vansö kyrkogård