Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Saknade gravrättsinnehavare på våra kyrkogårdar

Varje gravrätt på en kyrkogård ska ha en gravrättsinnehavare.

Kyrkogårdsförvaltaren har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen: "kontakta kyrkogårdsförvaltningen". Vid en del gravar kommer dessa skyltar att sättas upp.

För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill vi komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/de som är gravsatta på gravplatsen.

Saknade gravrättsinnehavare Helgarö kyrkogård

Saknade gravrättsinnehavare Härads kyrkogård

Saknade gravrättsinnehavare Fogdö kyrkogård

Saknade gravrättsinnehavare Vansö kyrkogård