Medarbetare

Linus Jaehnke

Linus Jaehnke

Vårfruberga-Härads församling

Kyrkoherde

Mats Wendt

Mats Wendt

Vårfruberga-Härads församling

Komminister

Stefan Säfsten

Stefan Säfsten

Vårfruberga-Härads församling

Kyrkomusiker

Johanna Björklund

Vårfruberga-Härads församling

Kamrer

Åse Myrbäck

Åse Myrbäck

Vårfruberga-Härads församling

Kyrkvaktmästare

Stefan Bergqvist

Vårfruberga-Härads församling

Vaktmästare