Kören Ålvåjs

Att sjunga i kör framkallar många känslor. Vi har roligt tillsammans med musik i många olika genrer. I församlingen finns den blandade vuxenkören ÅLVÅJS.

ÅLVÅJS - VUXENKÖR FÖR ALLA ÅLDRAR

  • ÖVAR I VANSÖ SOCKENSTUGA VARANNAN TORSDAG KL. 19.00-21.00. Körledare är Stefan Säfsten
  • MEDVERKAR REGELBUNDET I FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNSTER
  • PRODUCERAR EGNA VÅR- OCH JULKONSERTER
  • SAMVERKAR MED ANDRA KÖRER