Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kören Ålvåjs

Att sjunga i kör framkallar många känslor. Vi har roligt tillsammans med musik i många olika genrer. I församlingen finns den blandade vuxenkören ÅLVÅJS.

ÅLVÅJS - VUXENKÖR FÖR ALLA ÅLDRAR

  • ÖVAR I VANSÖ SOCKENSTUGA VARNNAN ONSDAG (under vårterminen 2019) KL. 19.00-21.00. Körledare är Stefan Säfsten, kontakta  församlingsexpeditionenför mer information.
  • MEDVERKAR REGELBUNDET I FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNSTER
  • PRODUCERAR EGNA VÅR- OCH JULKONSERTER
  • SAMVERKAR MED ANDRA KÖRER

 

Stefan Säfsten

Vårfruberga-Härads församling

Kyrkomusiker