Foto: PMB Media & Design

Trosa församling

Välkommen till Svenska kyrkan i Trosa. Församlingsexpedition: Östra kyrkvägen 14 i Vagnhärad Växel: 0156-529 00

Restriktioner på grund av ökad smittspridning

På grund av den starkt ökade smittorisken i samhället har vi tyvärr blivit tvungna att pausa våra öppna- och gruppverksamheter.
Behöver du besöka expeditionen ber vi dig ringa och boka tid:
Mats Ytterborg, kansli, ekonom 0156-529 30.

 Frågor gällande vigslar och dop kontakta församlingsexpeditionen, 0156 - 529 00 eller trosa.forsamling@svenskakyrkan.se.

Gudstjänster

ALLT OM KYRKOVALET 2021

Församlingstidningar

 Viktig information gällande Trosa begravningsplats

Pga. vattenskada kan vi inte tillgodose med toalett vid Trosa begravningsplats. Problemet åtgärdas snabbast möjligt.

Församlingsexpeditionen

xel: 0156-529 00
E-post: trosaforsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadress:
Östra Kyrkvägen 14, 619 71  Vagnhärad
Trosa församlingshem, intill Trosa stads kyrka, Viktoriagatan 30.
På grund av corona ber vi er boka ert besök i förväg genom att ringa Mats Ytterborg, Kansli, ekonom 0156-529 30.

TELEFONTIDER
Måndag & Tisdagar:
09.30 - 12.00 
Torsdag 13.30-16.00
Vi finns även på Facebook: www.facebook.com/trosaforsamling

Öppettider och Gatuadresser till våra kyrkor

Trosa stads kyrka är öppen
Vardagar 08.00- 15.00 (undantag i samband av dop, bröllop, begravning och förberedelser inför konsert).
Helger 11.00-17.00.
Övriga kyrkor är öppna på helger i samband med gudstjänst.

Trosa stads kyrka:
Viktoriagatan 30 
619 35 Trosa

Vagnhärads kyrka är öppen: 
Vardagar: 08.00-15.00
Östra Kyrkvägen 7
619 71 Vagnhärad
  
Trosa lands kyrka:
619 94 Vagnhärad
 
Västerljungs kyrka:
Norrbyvägen
619 95 Västerljung