Ekonomi

Välkommen att ta del av Trosa församlings budget för år 2020

BUDGET 2020

ÅRSREDOVISNING 2019

Om du har frågor och vill ha ytterligare information om församlingens ekonomi kan du vända dig till vår administrativa chef Mats Ytterborg: 

 

Mats Ytterborg

Trosa församling

Administrativ chef