Foto: Göran Ritterfeldt

Trosa stads kyrka

Trosa som stad omnämns tidigast 1383, men låg då strax söder om nuvarande Trosa landsförsamlings kyrka, som man passerar på vägen till Trosa, om man kommer från E4. På grund av landhöjningen flyttades staden längre ut mot kusten.

 Det nya Trosa fick stadsprivilegier 1610. Redan före 1610 har funnits en kyrka i staden. Denna har troligen haft formen av ett fiskarekapell och ansågs sannolikt otillräcklig, när staden fått sina privilegier och blivit eget pastorat. En timmerkyrka, som bestod av ett långhus 19 m långt och 9 m brett, samt ett kor 7m x 7 m och med ett vapenhus på sydvästra väggen, byggdes omkring 1614. Denna kyrka tycks inte varit särskilt välbyggd, eftersom man redan på 1600-talet klagade över bristfälligt skick och ville ersätta den med en ny stenkyrka.                  

Efter mycket om och men stod den nya kyrkan klar 1710 och invigdes 1711. På 1750-talet tillbyggdes sakristian och 1895 ersattes spåntaket med plåt. Den senaste restaureringen var utvändig och genomfördes 1978, men förändrade ingenting i själva kyrkorummet. Från början hade kyrkan ett stampat jordgolv, som 1751 täcktes med gravstenar, som tidigare legat på kyrkogården. Det nuvarande stengolvet är från 1981.

Altaruppsatsen och predikstolen skänktes 1711 av Nils Bielke till Gäddeholm och hans maka Eva Horn. De hade också tidigare egen ingång till kyrkan, den sk Greveporten, som låg på norrsidan mitt emot den söderport, som fortfarande finns kvar. På söderväggen sitter ett medeltida litet altarskåp, ett svenskt arbete från 1400-talets senare hälft. Det fanns tidigare i den gamla stadskyrkan och kan ursprungligen ha tillhört det gamla fiskarekapellet.

Bänkinredningen är från 1945, men efterbildar 1700-talets. Orgelläktaren från 1764 målades av Johan Tecktonius 1832, samtidigt som han målade predikstolen. Orgeln har 24 stämmor och byggdes av Åkerman & Lund 1969. Nummertavlorna är från 1880-talet och krönta med en sörmlandsgrip. Ovanför sakristieingången hänger ett votivskepp från 1700-talet. Där hänger också ett krucifix utfört 1977 av Tomas Almberg.