Så styrs församlingen

Kyrkorådet fungerar som församlingens styrelse och som verkställande organ för kyrkofullmäktige.

Här publicerar vi protokoll från kyrkorådets och kyrofullmäktiges möten (klicka på länken):

KR-protokoll 11 oktober 2021 

KR-protokoll 13 september 2021

KR-protokoll 23 augusti 2021 

KR-protokoll 13 augusti 2021

KF-protokoll 21 juli 2021

KR-protokoll 18 juni 2021

KF-protokoll 14 juni 2021

KR-protokoll 7 juni 2021

KR-protokoll 24 maj 2021

KR-protokoll 10 maj 2021

KR-protokoll 26 april 2021

KR-protokoll 15 april 2021

KR-protokoll 23 mars 2021

KR-protokoll 8 mars 2021

KR-protokoll 1 februari 2021

KR-protokoll 27 januari 2020

KR-protokoll 24 februari 2020

KF-protokoll 24 juni 2020

KR-protokoll 17 april 2020

KR-protokoll 13 maj 2020

KR-protokoll 8 juni 2020

KR-protokoll 31 augusti 2020

KR-protokoll 21 september 2020

KF-protokoll 9 november 2020

KR-protokoll 26 oktober 2020

KR-protokoll 14 december 2020

Kyrkofullmäktiges uppgift är att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten i församlingen, besluta om församlingens budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. Ytterst är det på fullmäktiges (och därmed församlingsmedlemmarnas) uppdrag som kyrkorådet och anställda fattar beslut i olika frågor. 

Kyrkorådet i Trosa församling

Ordförande: Vakant 
Viceordförande: Petra Lindqvist
Tillförordnad kyrkoherde: Gunnar Göranzon
Ledamöten: 
John Carlsson
Lars-Ingemar Eriksson
Christa Fristedt
Anita Gustavsson
Astrid Gustavsson
Maria Lundius Kastenfalk
Gunilla Nyström
Zeth Nyström
Birgitta Grahn Samnegård
Tommy Setzman

Ersättare: 
Per Olov Gustafsson
Elisabet Hammarlund
Jan Högberg, ersättare
Lise-Lotte Jakobsson
Emma Koch
Gertrud Sörensen
Miriam Tinglöf
Gunilla Westin
Marianne Zetraeus