Så styrs församlingen

Kyrkorådet fungerar som församlingens styrelse och som verkställande organ för kyrkofullmäktige.

Här publicerar vi protokoll från kyrkorådets och kyrofullmäktiges möten (klicka på länken).

KF-protokoll 18 juni 2021

KR-protokoll 7 juni 2021

KR-protokoll 24 maj 2021

KR-protokoll 10 maj 2021

KR-protokoll 26 april 2021

KR-protokoll 15 april 2021

KR-protokoll 23 mars 2021

KR-protokoll 8 mars 2021

KR-protokoll 1 februari 2021

KR-protokoll 27 januari 2020

KR-protokoll 24 februari 2020

KF-protokoll 24 juni 2020

KR-protokoll 17 april 2020

KR-protokoll 13 maj 2020

KR-protokoll 8 juni 2020

KR-protokoll 31 augusti 2020

KR-protokoll 21 september 2020

KF-protokoll 9 november 2020

KR-protokoll 26 oktober 2020

KR-protokoll 14 december 2020

Kyrkofullmäktiges uppgift är att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten i församlingen, besluta om församlingens budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. Ytterst är det på fullmäktiges (och därmed församlingsmedlemmarnas) uppdrag som kyrkorådet och anställda fattar beslut i olika frågor. 

Kyrkorådet i Trosa församling

Ulla Nygren, ordförande
Annika Lundström,  vice ordförande
Annbritt Pettersson, ledamot
Johnny Grimnell, ledamot
Annelie Eriksson, ledamot
Margareta Wallin, ledamot
Arne Karlsson, ledamot
Christa Fristedt, ledamot
Tommy Setzman, ledamot
Martin Kristofersson, ledamot
Lars Brattgård, kyrkoherde


Per Jogfors, ersättare
Marie Lagergren, ersättare
Gunilla Nyström, ersättare
John Carlsson, ersättare
Emma Koch, ersättare
Ricken Svensson Nyqvist, ersättare
Stina Sundfeldt, ersättare
Per-Olof Gustafsson, ersättare
Lise-Lotte Jakobsson, ersättare