Foto: Kristin Lidell

Gravskötsel

Behöver du hjälp med gravskötsel? Läs mer om våra alternativ här

Trosa församling erbjuder olika alternativ för dig som vill eller behöver hjälp med gravskötsel. Nedan kan du läsa mer om vilka alternativ som finns samt avgifter.  

Grundskötsel
I grundskötsel ingår vattning, putsning och rensning av rabatt, gräsklippning, klippning av häck inom gravplatsen samt beskärning av växter. Snöskottning och underhåll av gravvård inklusive förnyselse av inskription ingår inte. 

Vår- och sommarplantering samt vinterdekoration 
Grundskötsel inklusive vårplantering av penséer, sommarplantor och vinterkrans. Vårpenséerna planteras tidig vår. Sommarplantorna planteras i juni och ska vara klara till midsommar. Vinterdekoration, krans eller bukett av granris, läggs ut under Allhelgonaveckan. 

Halvårsskötsel med vinterdekoration
Grundskötsel inklusive vinterdekoration under höst/vinterhalvåret. 

Avgifter för skötsel av gravplats 2021

Grundskötsel                                                                                          500 kr                                                                                    
Skötsel med vår-och sommarplantering
samt vinterdekoration                                                                          850 kr                                                       

Halvårsskötsel med vinterdekoration                                         425 kr