Begravningsplatser

I Trosa församling finns fem begravningsplatser: Vid Vagnhärads kyrka, vid Västerljungs kyrka, vid Trosa lands kyrka, vid Trosa stads kyrka, samt Trosa begravningsplats på Friluftsvägen 2-4 i Trosa.

Gravsättning

På Trosas begravningsplatser gravsätts idag ca 10 % av de avlidna, i en kistgrav. Övriga kremeras och gravsättningen sker i urngrav eller minneslund.

Det finns en minneslund på Trosa begravingsplats, en på Trosa kyrkogård, en på Västerljungs kyrkogård och en på Vagnhärads kyrkogård.

Askgravplatser finns på Trosa begravningsplats, Västerljungs kyrkogård och Vagnhärads kyrkogård.

Kyrkogården i Vagnhärad

Minneslunden i Vagnhärad

Trosa begravningsplats