Foto: Rebecka Olsson

Kyrkor och lokaler

Trosa församling

Trosa stadskyrka

Trosa stad omnämns tidigast 1383. Staden låg då strax söder om nuvarande Trosa landskyrka, som man passerar om man kommer från E4. På grund av landhöjningen flyttades staden senare längre ut mot kusten.

Trosa landskyrka

På medeltiden låg Trosa stad strax söder om kyrkan utmed ån, men med landhöjningen flyttade Trosaborna, som ju levde av fisket, sin stad närmare havet och staden reducerades på 1500-talet till Trosa by. I den gamla Trosa stad lär ha funnits en träkyrka, vars grund fanns kvar ganska länge. Den är nu bortplöjd och inga spår finns kvar.

Vagnhärads kyrka

Där huvudlandsvägen mellan Stockholm och Nyköping skar vattenvägen mellan Mälaren och Östersjön låg i gamla tider kungsgården Husby och på dess marker byggdes Vagnhärads kyrka. Det finns inga spår efter någon 1100-talskyrka, utan den kyrka som i dag står i Vagnhärad har sina äldsta delar från slutet av 1200-talet.

Västerljungs kyrka

Västerljungs kyrkas äldsta del är från 1100-talet. Det är den del man först kommer till när man kommer in i kyrkorummet. Under 1300-talet byggdes kyrkorummet ut till sin nuvarande storlek, och under 1400-talet tillkom så sakristian och tornbyggnaden.

Kyrkor och kyrkogårdar i broschyr

Trosa församling har tagit fram en broschyr om sina kyrkor och kyrkogårdar. Broschyren går också att läsa digitalt. Klicka här för att ladda ner den.