Kyrkogårdförvaltningen

Det finns tider i livet som tyvärr är oundvikliga.

En kär anhörig avlider och i samband med det uppstår en ny obekant situation. Vi i Trosa församlings kyrkogårdsförvaltning finns bland annat här för att hjälpa till och underlätta med praktiska sysslor i en stund som denna.

Vår målsättning är att det skall kännas rofullt att besöka kyrkogården. Det är vår förhoppning att våra kyrkogårdar även ska fungera som vackra parker, dit man kan komma för en avkopplande promenad.

Kyrkogårdsförvaltningen är den enhet under kyrkorådet som ansvarar för begravningsverksamheten inom Trosa församling. I uppdraget ingår även att fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen. Det är kyrkogårdsförvaltningens ansvar att kyrkogårdarna inte bara är tillgängliga utan även upplevs som välskötta och rofyllda.

Inom Trosa församling finns fyra kyrkogårdar och en begravningsplats Trosa kyrkogård, Trosa begravningsplats, Trosa lands kyrkogård , Västerljungs kyrkogård, Vagnhärads kyrkogård.  

Medmänsklighet – en självklarhet för vår personal

Människor berörs ofta av kyrkogårdsmiljön. Ambitionen i vårt dagliga arbete är att våra kyrkogårdar ska förmedla tröst och hopp- och samtidigt skänka ögat njutning. Våra medarbetare spelar en viktig roll för våra besökare.