Foto: Alex Giacomini

Begravningsombud

Begravningsombud granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.  

Begravningsombud ska:

  • granska att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet. 
  • granska hur begravningsverksamheten fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och fråga vad de har för önskemål.
  • ge förslag på vad huvudmannen kan göra för att tillgodose önskemålen från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • informera dem som inte som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund.
  • meddela Kammarkollegiet om de tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift.
  • om ombuden avstyrker, skriva en motivering till detta och lämna egna förslag till begravningsavgift.

samråda om huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning tillsammans med den godkända eller auktoriserade revisorn som huvudmannen utsett.  

Begravningsombuden ska ha tillgång till samtliga handlingar för begravningsverksamheten. Ombuden har också rätt att delta vid huvudmännens sammanträden som rör begravningsverksamheten.  

Vem utser begravningsombuden?  

Länsstyrelsen utser ett eller flera begravningsombud när en församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten.  

Vem kan bli begravningsombud?  

Den som blir begravningsombud ska vara lämplig och kvalificerad. Det innebär bland annat att ha kunskaper om ekonomi, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Begravningsombud för Trosa församling

Sören Lekberg, tel. 070-574 51 10