Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

-det viktiga avskedet

Döden kommer alltid en dag för tidigt och man är aldrig riktigt beredd. Hur döden än sker, är det många beslut att fatta för de efterlevande. 

Oavsett vem som ordnar och planerar en begravning bör hänsyn tas till den avlidnes önskemål. Ville personen kremeras eller gravsättas? Vilken gravplatstyp och vilken plats hade den avlidna tänkt sig?

Svenska kyrkans församlingar och pastorat har ansvar för att kremera och gravsätta alla avlidna och i de allra flesta fall ligger de allmänna begravningsplatserna på kyrkans mark. Trosa församling måste, liksom alla församlingar, erbjuda även trosneutral begravningsverksamhet. 

Begravningsgudstjänst för den som tillhör Svenska kyrkan. 
I kyrkoavgiften ingår begravningsgudstjänst i kyrka med präst, kyrkomusiker, bärartjänst och kyrkovaktmästare. Detta gäller även om begravningsgudstjänsten skulle ske på annan ort än i hemförsamlingen. 

Tillsammans med tjänstgörande präst och kyrkomusiker utformar de anhöriga begravningsgudstjänsten. Svenska kyrkans gudstjänster är öppna för alla och det gäller även begravningsgudstjänster. Besökare kan därför inte nekas deltagande. Ett sätt att begränsa antalet deltagare kan vara att annonsera om begravningsgudstjänsten efter att den ägt rum. 

Borgerlig begravning
Borgerliga begravningar anordnas och utformas avde anhöriga själva. Lokal utan religösa symboler ska tillhandahållas av begravningshuvudmannen. Kostnaden för lokalen ingår i begravningsavgiften. 

Om du vill ha mer information kan du ladda ned skriften Om begravning. Där kan du läsa om aktuell lagstiftning, huvudmän och gravrätt. 

REFERENS

Grönwall, Eva, Skog, Sofia och Årbrandt Johansson, Eva (2016). Om begravningsverksamhet. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.  

Blommande vass som vajar i motljus.

Sorgegrupp

Anmäla dig till församlingens mejl