Foto: Johannes Frandsen

Begravning

det viktiga avskedet

Döden kommer alltid en dag för tidigt och man är aldrig riktigt beredd. Hur döden än sker, är det så mycket som förändras. 

Oavsett vem det är som ordnar och planerar en begravning så bör hänsyn tas till den avlidnes önskemål. Ville personen kremeras eller gravsättas? Vilken gravplatstyp och vilken plats hade den avlidna tänkt sig?

Svenska kyrkans församlingar och pastorat har ansvaret för att kremera och gravsätta avlidna och i de allra flesta fall ligger de allmänna begravningsplatserna på kyrkans mark. Trosa församling ska, liksom alla församlingar, på ett trosneutralt sätt bedriva begravningsverksamhet. 

Begravningsgudstjänst för den som tillhör Svenska kyrkan
I kyrkoavgiften ingår begravningsgudstjänst i kyrka med präst, kyrkomusiker, bärartjänst och kyrkovaktmästare. Detta gäller även om begravningsgudstjänsten skulle ske på annan ort än i hemförsamlingen. 

Tillsammans med tjänstgörande präst och kyrkomusiker utformar de anhöriga begravningsgudstjänster. Svenska kyrkans gudstjänster är öppna för alla och det gäller även begravningsgudstjänster. Besökare kan därför inte nekas deltagande. Ett sätt att begränsa antalet deltagare kan vara att annonsera efter att begravningsgudstjänsten ägt rum. 

Borgerlig begravning 
Borgerliga begravningar utformar och anordnar de anhöriga själva. Lokal utan religösa symboler ska begravningshuvudmannen tillhandahålla. Kostnaden för lokalen ingår i begravningsavgiften. 

Om du undrar över något annat som rör begravningar kan du ladda ned skriften Om begravningDär kan du läsa mer om aktuella lagstiftningar, huvudmän och gravrätt. 

 

REFERENS

Grönwall, Eva, Skog, Sofia och Årbrandt Johansson, Eva (2016). Om begravningsverksamhet. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.