IKON

Gudstjänst

Så länge Coronapandemin pågår sänds söndagens gudstjänst här på vår hemsida eller på vår Facebooksida. Till hösten hoppas vi kunna återgå till det normala.

Varje söndag firar vi gudstjänst, oftast som Högmässa kl 11.00 i någon av församlingens kyrkor. Se kalendariet i vilken kyrka.

Vissa söndagar är det olika temagudstjänster. Det kan vara Gudstjänst för alla sinnen eller Mässa i Taizéanda.

Varje tisdag firar vi en veckomässa klockan 18.00 i Vagnhärads kyrka. Den föregås av samtal klockan 17.00 i Hägerflychts Minne. 

Sinnesrogudstjänst en onsdag i månaden 19.00 i Trosa stads kyrka tillsammans med Trosalundskyrkan.

Musikgudstjänster där musikens förmåga att beröra bortom ord tas till vara.

Ekumeniska gudstjänster firas tillsammans med kommunens två frikyrkoförsamlingar.

Lunchandakt på tisdagar kl 11.30 i Trosa stads kyrka följt av en sopplunch som serveras i församlingshemmet. 40 kr.

Kyrkliga handlingar: Dop, konfirmation, vigsel och begravning utformas i nära samarbete med de berörda.  

Gudstjänster på våra äldreboenden med efterföljande kaffestund.