Gudstjänster

Gudstjänster i Trosa församling 

Högmässa 

Varje söndag firar vi Högmässa kl.11.00 i Trosa stads Kyrka.  

Veckomässa 

Varje tisdag firar vi en veckomässa klockan 18.00 i Vagnhärads kyrka. Den föregås av samtal klockan 16.30 i Hägerflychts Minne. 

MIDDAGSBÖN 
Varje måndag, tisdag och onsdag kl.11.30 har vi lunchandakt i Trosa stads kyrka. 

Gudstjänster på äldreboenden 

Präst och kyrkomusiker åker ut och har gudstjänster på våra äldreboenden med efterföljande kaffestund.

Kyrkliga handlingar: Dop, konfirmation, vigsel och begravning utformas i nära samarbete med de berörda.