Närbild på en sida ur en psalmbok. Ett altare skymtas i bakgrunden.
Foto: Mikaela Jakobsson /Ikon

Månadsblad

Information om vad som händer varje månad

Trosa församling kommer att ge ut ett månadsblad varje månad som innefattar månadens aktiviteter och predikotur. Månadsbladet kommer att finnas i Trosa församlingshem, Hägerflychts minne, i kyrkorna och på församlingsexpeditionen i Trosa kvarn.

Vill du prenumenera på månadsbladet och få det hemskickat varje månad?
Mejla in till: Trosa.forsamling@svenskakyrkan.se

Månadsblad Januari 2023
Månadsblad februari 2023