Detalj ur kyrkfönster Uppståndelsen,  Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn.
Foto: Christina Hedin

Söderhamn och Sandarne församling

Stillhet och eftertanke

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne samarbetar med Sensus studieförbund vid arrangemang, i körverksamhet och annan gruppverksamhet.