Kyrkor och kapell

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne har två kyrkor och två kapell: Ulrika Eleonora kyrka, Sandarne kyrka, Storjungfruns kapell och Västra kapellet

Ulrika Eleonora kyrka

Kyrkan i Söderhamn är en korskyrka med en vackert röd färg. Byggd i slutet av 1600-talet av stadens borgare, den har fått namn efter drottningen Ulrika Eleonora, kung Karl XII:s mor.

Sandarne kyrka

Sandarne kyrka är på många sätt speciell och den utgör ett minnesmärke över den norrländska träindustriepoken.

Västra kapellet

Ett kapell för begravningar, för andra gudstjänster och konserter. Det är på samma gång ett begravningshus öppet för alla oavsett tro och trostillhörighet. I kapellet finns en större sal och en mindre.

Storjungfruns kapell

Ett fiskarkapell på ön Storjungfrun, som är församlingens äldsta kyrkobyggnad, troligen från början av 1600-talet.