SJUNG I KÖR!

I Söderhamn-Sandarne finns fyra körer att välja mellan för dig som älskar att sjunga. Klicka på bilderna nedan för att läsa om körerna.

Musiken tar sig bortom intellektet och förnuftet, den öppnar dörren till själen.

Sång och musik har i alla tider hjälpt oss människor att ge uttryck för det inre. Musiken kan uttrycka känslor på ett annat sätt än ord. Tonerna kan ge plats åt det som ibland är svårt att formulera med språket. Jublande glädje eller djupaste sorg, förtröstan eller tvivel.

I våra gudstjänster använder vi både Psalmboken och Ung psalm, tonspråket är varierat med både traditonell och nyare musik.

SÅNGFRÖNA

Barnkör för dig i åk 1-3, övar onsdagar 17.15-18.00 på Mariagården i Söderhamn.

VOICES

Tjejgrupp för dig som är 13 år och uppåt, övar onsdagar 16.15–17.00 på Mariagården i Söderhamn.

En kvinna sitter tillsammans med andra, med notblad i handen.

Capellakören

Kyrkokör som deltar i gudstjänstlivet i Sandarne, övar onsdagar 18.30-20.30 på Mariagården i Söderhamn.

Detalj ur kyrkfönster Uppståndelsen,  Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn.

Ulrika Eleonora-kören

Kyrkokör som deltar i gudstjänstlivet i Ulrika Eleonora kyrka, övar tisdagar 18.30-20.30 på Mariagården i Söderhamn.