Foto: Linda Mickelsson /IKON

Diakoni

Alla människor är älskade av Gud och har ett unikt värde. Församlingen diakoni är ett stöd för människor i alla åldrar. Vem du än är: Om du har en kristen tro eller inte, om du tillhör Svenska kyrkan eller inte spelar ingen roll. Alla är välkomna till församlingens diakoni.

Vagnen

På torsdagar finns församlingens medarbetare vid gågatan i Söderhamn

Siluetten av några personer som sitter runt ett rött runt bord och samtalar.

Rebeckalogen stöder församlingens diakoni

Rebeckalogen är den kvinnliga grenen av Odd Fellow. På kvinnodagen 8 mars fick församlingen ta emot en värdecheck på 16.000 kr.

Vänd dig till diakonimedarbetarna

 • när du behöver samtala med någon om din livssituation
 • när det är problem i relationer
 • när du förlorat en anhörig eller vän
 • när du har problem med missbruk
 • när du vill tala om Gud eller andra livsåskådningsfrågor
 • när du vill göra en ideell medmänsklig insats
 • när du behöver stöd, är behovet av annat slag än det vi kan erbjuda så kan vi hjälpa dig vidare
 • när du vill hitta till en gemenskap med andra människor
 • när du vill ha andlig vägledning

Församlingens medarbetare som arbetar med diakoni finns i Mariagården i Söderhamn. Kontakta någon av dem för att boka en tid.

  "Allt vad ni vill att människor ska göra för er ska ni göra för dem" säger Jesus. Alla har till uppgift att göra sitt bästa för andra människor, det ska vara genomgående i varje kristen människas och i kyrkans liv.


I diakonin kommer detta till uttryck på ett särskilt sätt, diakoner vigs till att tjäna medmäniskor i utsatta  livssituationer så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Vad menas med diakoni?

Ordet diakoni kommer från grekiskans diakonein och betyder tjäna, att tjäna sin medmänniska.

Duvan - Den heliga Anden, livgivaren. Olivkvisten i duvans mun - komma med hopp om liv Korset - Jesus Kristus, befriaren. Ringen - Gud Fader, som omsluter allt. Diakonemblemet bärs i en kedja eller som brosch av vigda diakoner.
Duvan - Den heliga Anden, livgivaren. Olivkvisten i duvans mun - komma med hopp om liv Korset - Jesus Kristus, befriaren. Ringen - Gud Fader, som omsluter allt. Diakonemblemet bärs i en kedja eller som brosch av vigda diakoner. Foto: Linda Mickelsson/IKON

Som en del av kyrkans uppdrag finns diakoni, omsorg om människor baserad på Guds kärlek till människan, allas lika värde och allas rätt till ett värdigt liv.

Diakonin spänner över ett brett fält, enskilda samtal, personer i utsatta livssitationer, stödgrupper, medverka i gudstjänster, rådgivning, självavård, samarbete med andra sociala aktörer i samhället, att möta där behoven finns.

Diakonens uppgifter

Till diakonens uppdrag hör att tillsammans med andra anställda, ideella medarbetare och i samverkan med andra aktörer kartlägga och analysera vilka diakonala behov som finns i församlingen.

Diakonen planerar, organiserar och leder församlingens diakonala arbete. Och diakonen firar gudstjänst med församlingen.

Diakoner har tystnadsplikt med vissa förbehåll. 

 

Två tjejer sitter och kramar om varandra.

Svenska kyrkans Andreas Onelius vill hjälpa till där samhället brister

Livet bjuder på ett register av känslor, tankar och prövningar. I arbetet som  diakoniassistent i Söderhamn-Sandarne församling arbetar Andreas Onelius  för att finnas där som medmänniska i livets alla skeenden.  – Man kan komma med allt till oss och vi försöker alltid hjälpa till, säger han.