Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmation - Kom och var dig själv

Konfirmationen är lite av en upptäcktsresa. Du får möjlighet att ställa frågor om allt möjligt: Om livet, döden, Gud, kärleken och tron. Duger jag som den jag är? Vad står det egentligen i Bibeln? Vem är Jesus? Vad handlar budorden om?

VEM KAN KONFIRMERAS

Du som hösten 2022 börjar 8:an eller 9:an har nu möjligheten att konfirmera
dig hos Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne.

Konfirmationen är lite av en upptäcktsresa. Du får möjlighet att ställa frågor
om allt möjligt: Om livet, döden, Gud, kärleken och tron. Duger jag som den jag är? Vad står det egentligen i Bibeln? Vem är Jesus?

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. och jag är med er alla dagar till tidens slut

Matteusevangeliet 28:18-20

Vad handlar budorden om? Det gör inget om du ännu inte är döpt. Du behöver inte ha en tro för att vara med. Det viktigaste är att du är nyfiken på livet.

Konfirmationsåret är kostnadsfritt.

KONFIRMANDTRÄFFAR 2022 OCH 2023

Konfirmandgruppen träffas varannan måndag 18.00–20.30. Utöver träffarna på måndagskvällarna så åker alla tillsammans med ledarna på läger.

Första träffen är 18.00 på måndag 26 september 2022 i Mariagården i Söderhamn.

Konfirmation sker i maj 2023 i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn. Senare under 2023 erbjuds alla konfirmerade att följa med på en resa.

Konfirmation

Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan, vilket gör verksamheten till en av de största i landet för åldersgruppen. Undervisningen av konfirmanderna följer församlingens handlingsplan och Svenska kyrkans nationella riktlinjer. De anställda medarbetare som leder konfirmandarbetet har teologisk och pedagogisk utbildning, och även de unga ledarna har den utbildning som ges av församling och stift.

Anmälan till konfirmation

Anmälan till konfirmandåret 2022-2023. Gör anmälan senast 26 september 2022. Det går också att posta anmälan till Söderhamn-Sandarne församling, Box 10, 826 21 Söderhamn. 

Anmälan till konfirmation 2022-2023

Konfirmation för ungdomar 16-20 år

Valde du av någon anledning inte att konfirmera när du gick i högstadiet?

Konfirmation för vuxna

Är du över 20 år och funderar på konfirmation?

Hanna Stenbacka, konfirmandledare, och Sofie Mattsson, församlingsassistent vid Söderhamn Sandarne församling.

Konfirmandledaren Hanna om det speciella med konfirmationen: Man får se saker ur nya perspektiv

Gemenskap, lekar och diskussioner om livets stora frågor. Att konfirmera sig handlar inte bara om att utforska den kristna tron – utan också om att lära känna sig själv.

Konfirmationen blev en upplevelse utöver det vanliga

Nu är det dags att anmäla sig till höstens konfirmationsläsning hos Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne. För deltagarna väntar nya vänner och många skratt, men också en chans att lära sig mer om sig själva.

Konfirmander i sina kåpor vid en sjö.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

För att kunna genomföra och administrera ungdomarnas tid som konfirmander kommer Söderhamn-Sandarne församling att behandla vissa personuppgifter ungdomars och föräldrars personuppgifter i våra system.

I och med att en anmälan godkänner förälder eller annan vårdnadshavare att barnet  deltar i konfirmationsläsning och att de lämnade personuppgifterna används och sparas av församlingen under tiden fram till och med konfirmation.