Foto: Alex&Martin/IKON

Konfirmation

Konfirmationen är lite av en upptäcktsresa. Du får möjlighet att ställa frågor om allt möjligt: Om livet, döden, Gud, kärleken och tron. Duger jag som den jag är? Vad står det egentligen i Bibeln? Vem är Jesus? Vad handlar budorden om?

VEM KAN KONFIRMERAS

Du som hösten 2021 börjar 8:an eller 9:an kommer att ha möjlighet att konfirmera dig hos Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne med start i september.

Det gör inget om du ännu inte är döpt. Du behöver inte ha en tro för att vara med. Det viktigaste är att du är nyfiken på livet. Konfirmationsåret är kostnadsfritt.

HÄNDER UNDER ÅRET

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. och jag är med er alla dagar till tidens slut

Matteusevangeliet 28:18-20

Du kommer under året vara en del av en gemenskap med andra unga, få åka på läger, utmana dig själv under trygga former och kunna växa som person. Under konfirmationstiden kommer du att få möta nya människor. Skratten, träffarna och gemenskapen är tre saker som knyter ihop ett bra och roligt konfirmandår. I maj 2022 är det sedan dags för själva konfirmationen.

ETT GÄNG UNGA LEDARE

Tillsammans med de vuxna konfirmandledarna finns ett stort gäng unga ledare. Det är de ungdomar som stannat kvar i församlingen, som själva konfirmerades tidigare i år eller för något år sedan.

KONFIRMANDTRÄFFAR 2021 OCH 2022

Konfirmandgruppen träffas på måndagar kl 18.00–20.30. Utöver träffarna på måndagskvällarna så åker konfirmanderna tillsammans med sina ledare på läger. 

Första träff måndag 27 september 2021 kl. 18.00 i Mariagården, Prästgårdsgatan 5 i Söderhamn.

Konfirmation sker i maj 2022 i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn. Sedan erbjuds alla konfirmerade en resa i maj 2021.

Anmälan till konfirmation

Anmälan till konfirmandåret 2021-2022. Gör anmälan senast 27 september 2021. Det går också att posta anmälan till Söderhamn-Sandarne församling, Box 10, 826 21 Söderhamn. 

Förklarande text

För att kunna genomföra och administrera ungdomarnas tid som konfirmander kommer Söderhamn-Sandarne församling att behandla vissa personuppgifter ungdomars och föräldrars personuppgifter i våra system.

I och med att en anmälan godkänner förälder eller annan vårdnadshavare att barnet  deltar i konfirmationsläsning och att de lämnade personuppgifterna används och sparas av församlingen under tiden fram till och med konfirmation.