För dig som är äldre

Kom och sjung tillsammans och samtala kring vår älskade psalmskatt. Vi får höra historien bakom psalmerna och dela våra egna minnen kopplade till text och melodi. Vi sjunger några av de mest välkända psalmerna och lär oss någon ny.

Varmt välkommen till körsalen på Mariagården i Söderhamn varje torsdag i oktober 15.30-17.00.

Använd händerna för att skapa, rehabilitera eller bara låta fantasin flöda. Det kan vara rogivande och terapeutiskt att låta händerna forma både det konkreta och det obestämda. Här finns varken krav eller gränser.

Kom och fika, umgås och ha en trevlig stund tillsammans. Vi träffas på Mariagården i Söderhamn varje måndag 13.00-16.00 under hösten.

Till Östanboträffen varannan torsdag, udda veckor, är vem som helst välkommen att mötas kring kaffebordet i Östanbo bönhus 12.30. Med samtal och sång, musik och rörelse firar vi allt från kyrkoåret till kanelbullens dag.

Sopplunchen äger rum varannan torsdag, jämna veckor, och ofta är det något inslag av underhållning i form av musik eller gäster. Varmt välkommen till en trevlig stund med mat och gemenskap kring borden i Östanbo bönhus 12.30. Pris: 60 kr.

Är du 65+ och känner att du behöver träffa nya människor?

Har du behov av att berätta om ditt liv och hur det blev? Skulle du vilja höra andras livsberättelser? Under hösten startar vi upp Livsberättargrupper. Det är en samtalsmetod som bygger på reminiscens, vilket betyder hågkomst eller minne. Vi träffas 10 gånger och fokuserar på olika teman, exempelvis barndom, skoltid, vuxenliv. Som hjälp att minnas använder vi oss av musik, avslappning, foton från era liv och annat. 

Genom att delta i en Livsberättargrupp finns möjligheten att bryta ensamhet, förebygga depression och få ökad mening i livet. Är du nyfiken och vill veta mer eller anmäla dig? Kontakta Veronika på veronika.larsson@svenskakyrkan.se eller 073-081 60 53.

Den kyrkliga syföreningen har en långtradition i Sverige, ofta har kvinnor samlats för att genom sina händer skapa fina arbeten av textil. Dessa handarbeten har sedan sålts och pengarna skänkts till mission och humanitär hjälp.

Varmt välkommen till gemenskap och handarbete, samtal och fika på Mariagården varannan tisdag (jämna veckor) kl. 14.00-16.00.

Visst du att…?

  • Du kan boka ett samtal med någon av oss som arbetar med diakoni i Svenska kyrkan. Det kostar ingenting och du kan känna dig trygg med att ingen behöver få veta att samtalet ägt rum.
  • Du kan boka ett samtal med oss om du vill prata om livet, ensamhet, existentiella frågor eller annat. Du behöver varken vara troende eller medlem i Svenska kyrkan.
  • Vi som arbetar med diakoni i Svenska kyrkan gör hembesök vid behov. Hör av dig så kan vi boka in en tid som passar.