Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Svenska kyrkan i Söderhamn Sandarne – Söderhamn-Sandarne församling

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Postadress

Söderhamn-Sandarne församling, Box 10, 826 21 Söderhamn

Besöksadresser

Mariagården, Prästgårdsgatan 5, 826 32 Söderhamn
Östanbo bönhus, Östanbovägen 22, 820 22 Sandarne

e-post

soderhamnsandarne.forsamling@svenskakyrkan.se 

 

Församlingsexpedition  0270-426 500
telefon– och expeditionstid måndag–torsdag 10–12

Kyrkogårdsförvaltning 0270-426 513
telefontid och besökstid måndag–torsdag 10-12

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se  

 

Fakturor till församlingen postas till Söderhamn-Sandarne församling, Box 10, 826 21 Söderhamn eller mejlas till soderhamn.faktura@svenskakyrkan.se 

 

      En liten pojke med halmhatt sitter ute i naturen och ler mot kameran.

      Bli medlem i Svenska kyrkan

      Det är öppet att anmäla sig som medlem i Svenska kyrkan. En anmälan kan göras muntligen till församlingens kyrkoherde eller skriftligen till församlingsexpeditionen, fritt formulerad eller på en blankett. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.