Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen i Söderhamn-Sandarne församling erbjuder gravskötsel med tre olika avtalsformer.

Ettårsavtal

Avtalet löper tillsvidare med en årlig faktura till dess att avtalet skrivs om eller sägs upp. Fakturan skickas ut i februari/mars.

Fasttidsavtal

Inbetalning av i förväg fastställt belopp där skötselavgiften avräknas årligen. Inbetalningen ska täcka en tid av 3 år. Därefter skickas ett erbjudande med möjligheten att teckna ett nytt avtal.

Avräkningsavtal förskott

Inbetalning av valfritt belopp där skötselavgiften avräknas årligen. Inbetalningen ska beräknas täcka en minimumtid av 5 år och maximalt 25 år. Avtalet gäller så länge kapitalet räcker, därefter skickas ett erbjudande med möjligheten att teckna ett nytt avtal.

Alla priser har en årlig höjning på 3 %. Vid tecknande av avtal räknas detta in.

Prislista 2023

Puts runt gravvård - 181 kr

Plantering av sommarblommor

Plantering påbörjas när risk för frost är över och är klart till midsommar.

3 stycken blommor - 154 kr

5  stycken blommor - 218 kr

7stycken blommor - 287 kr

Skötsel inklusive puts runt gravvård

Innebär att kyrkogårdsförvaltningen rensar, ansar, vattnar och gödslar. I skötsel ingår även puts runt gravvård. Observera att blommor eller plantering inte ingår i skötsel utan beställs separat. Prisetför skötseln beror på hur många blommor som planteras på gravplatsen.

Motsvarande 3 st.blommor 464 kr

Motsvarande 5st. blommor 604 kr

Motsvarande 7st. blommor 740 kr

Tillval för vår och  höst

Penséer i kruka 121 kr

Ljung, per styck 134 kr

Vinterdekoration till Alla helgons dag 314 kr

Ljuständning vid Alla helgons dag 88 kr

Övriga tjänster 384 kr/timme

Gjutning eller rättning av gravsten

Tvätt eller rengöring av gravsten

Plantering av perenna växter - Offert för växter + arbetstid

Plantering av rosor - Offert för växter + arbetstid

Om du önskar beställa ett nytt avtal så kryssa i dina val under punkt 1 och 2 och skicka in det ifyllda formuläret. Därefter skickas faktura.

1. Jag beställer

2. Följande ska ingå i mitt avtal

Skötsel inklusive pust runt gravvård. Det gäller enbart skötsel. Blommor väljs separat.

Begravningsverksamheten och begravningsplatserna

Kyrkogårdsförvaltningens expedition

 

Postadress
Box 10, 826 21 Söderhamn 

Besöksadress
Mariagården, Prästgårdsgatan 5, 826 32 Söderhamn

Besökstid måndag–torsdag 10–12

Telefon
0270-42 65 13 måndag–torsdag 10–12

E-post
soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se