Nora bergslagsförsamling

Information!
1 januari - 28 februari är Bosse Olsson tillförordnad kyrkoherde.

Vill du bli medlem i Svenska Kyrkan?
Nedan finns ett dokument du kan fylla i och skriva ut och skicka till:

Nora bergslagsförsamling
Box 133
71332 Nora

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella