Nora bergslagsförsamling

Nedan kan du klicka på länken för att kolla på våra YouTube klipp!

Sommarandakt 2021.
Kyrkoherde: Britta Landin.
Sång: Katarina Folkeson.
Sång/gitarr: Izak Danielsson Kihlström

Bönsöndagen 9 maj 2021.
Gudstjänst från Vikers kyrka.
Komminister: Bosse Olsson.
Sång: Marita Eckerrot.
Musik: Björn Eckerrot.

5:e söndagen i påsktiden. 3 maj 2021. 
Gudstjänstfrån Järnboås kyrka.
Kyrkoherde: Britta Landin.
Sång: Torbjörn Joreteg.
Piano: Anita Joreteg.
Kyrkvärd: Carl-Gustav Store.

Presentation av museet i Järnboås kyrka.
Kyrkvärd: Carl-Gustav Store.

3:e söndagen i påsktiden. 18 april 2021.
Musikgudstjänst från Nora kyrka.
Kyrkoherde: Britta Landin.
Sång/gitarr: Andreas Gyllander.
Piano: Erik Oldberg.
Kyrkvärd: Kjell Lysén.

2:a söndagen i påsktiden. 11 april 2021.
Gudstjänst från Vikers kyrka.
Komminister: Bosse Olsson.
Sång: Delar ur Nora Bergslags Kyrkokör.
Piano: Björn Eckerrot.

Från Skärtorsdag till Påskdag - Stilla veckan 2021.
Kyrkoherde: Britta Landin.
Sång: Jennika Landin.
Sång: Anton Häggblom.
Piano: Björn Eckerrot.

Påskhälsning från kyrkoherde Britta Landin. 29 mars 2021.

Palmsöndagen. 28 mars. Gudstjänst från Nora kyrka.
Komminister: Bosse Olsson.
Kyrkvärd: Lars-Göran Lekberg.
Fiol: Maria P Sundberg.
Fiol: Rune Paulsson.
Piano: Björn Eckerrot.

Delar av Nora Bergslags Kyrkokör sjunger påskens sånger. 27 mars. Nora kyrka.
Piano/ Cembalo: Björn Eckerrot.
Dirigent: Björn Eckerrot.

Jungfru Marie Bebådelsedag. 21 mars. Sinnesroudstjänst från Nora kyrka.
Diakon: Elsie Sjöö.
Sång/gitarr: Pär Lindberg.

4:e söndagen i fastan. 14 mars. Gudstjänst från Vikers kyrka.
Komminister: Bosse Olsson.
Orgel: Björn Eckerrot.

3:e söndagen i fastan. 7 mars. Gudstjänst från Nora församlingshem.
Kyrkoherde: Britta Landin.
Församlingsassistent: Malva Rosenfeld.
Piano: Björn Eckerrot.
Delar ur Nora Bergslags Kyrkokör.

2:a söndagen i fastan. 28 februari. Gudstjänst från Järnboås kyrka.
Kontraktsadjunkt: Thomas Beder.
Piano/orgel: Björn Eckerrot.

1:a  söndagen i fastan. 21 februari. Gudstjänst från Grecksåsars kapell.
Komminister: Bosse Olsson.
Kyrkvärd: Örjan Einarsson.
Sång: William Jutemalm.
Piano: Björn Eckerrot.

Fastlagssöndagen 14 februari. Gudstjänst från Vikers församlingshem.
Komminister: Bosse Olsson.
Kyrkvärd: Erik Borg.
Kyrkomusiker: Björn Eckerrot.
Delar av Nora Bergslags Kyrkokör.

Kyndelsmässodagen söndagen 7 februari. 
Sinnesrogudstjänst. Tema: Ljus. Norra kapellet Nora.
Diakon: Elsie Sjöö.
Församlingsassistent: Malva Rosenfeld.
Piano/dir: Björn Eckerrot.
Delar av Nora Bergslags Kyrkokör.

Gudstjänst inför 31 januari. 
Järnboås församlingshem fyller 10 år i januari 2021. Historien och tillkomsten berättas i ett samtal mellan kyrkoherde Britta Landin och kyrkvärd Carl-Gustav Store.
Övriga medverkande:
Församlingsvärd Ylva Bergström.
Sång/piano: Kersti Esselwall Smårs.

Ekumenisk gudstjänst i Bergslagskyrkan.
3:e söndagen efter trettondagen.
Sammarbete mellan Bergslagskyrkan och Nora bergslagsförsamling.
Pastor: Anna Lennartsson.
Präst: Britta Landin.
Piano: Ulrica Elverskog.

Andakt med samtal. Britta Landin & Hans Kristoffersen.
Inför söndag 17 januari. ”Livets källa”
Fiol: Maria Paulsson Sundberg. Gitarr: Bertil Sundberg. Piano: Björn Eckerrot.
MUSIK: 
Psalm 190 - Bred dina vida vingar / L Sandell
Berceuse till Maria - Rune Paulsson
You raise me up - B Graham / R Lovland

Familjegudstjänst i Nora kyrka på trettondagen.
Komminister Hans Kristoffersen.
Församlingspedagog: Ulrica Elverskog.
Sång: Katarina Folkeson.
Piano: Björn Eckerrot.

 

 

Vill du bli medlem i Svenska Kyrkan?
Nedan finns ett dokument du kan fylla i och skriva ut och skicka till:

Nora bergslagsförsamling
Box 133
71332 Nora

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Tredje söndagen efter trefaldighet

Tema

Förlorad och återfunnen

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Mika kapitel 7, vers 18-20

Vilken gud är som du, du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egendom. Din vrede består inte för alltid, du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott, du kastar alla våra synder i havets djup. Du skall visa Jakob trohet och Abraham nåd enligt den ed du i forna dagar gav våra fäder.

Epistel

Romarbrevet kapitel 5, vers 6-11

Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig — kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 15, vers 1-7

Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: ”Den mannen umgås med syndare och äter med dem.” Då gav han dem denna liknelse: ”Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.

Psaltaren

Psaltaren psalm 119, vers 170-176

Låt min bön nå fram till dig, rädda mig, som du har lovat. Över mina läppar skall lovsång flöda, ty du lär mig dina stadgar. Min mun skall besjunga ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Låt din hand bli mig till hjälp, ty jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din räddning, Herre, din lag är min lust. Låt mig leva för att prisa dig, låt dina lagar vara min hjälp. Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.