Nora bergslagsförsamling

Nedan kan du klicka på länken för att kolla på våra YouTube klipp!

Från Skärtorsdag till Påskdag - Stilla veckan 2021.
Kyrkoherde: Britta Landin.
Sång: Jennika Landin.
Sång: Anton Häggblom.
Piano: Björn Eckerrot.

Påskhälsning från kyrkoherde Britta Landin. 29 mars 2021.

Palmsöndagen. 28 mars. Gudstjänst från Nora kyrka.
Komminister: Bosse Olsson.
Kyrkvärd: Lars-Göran Lekberg.
Fiol: Maria P Sundberg.
Fiol: Rune Paulsson.
Piano: Björn Eckerrot.

Delar av Nora Bergslags Kyrkokör sjunger påskens sånger. 27 mars. Nora kyrka.
Piano/ Cembalo: Björn Eckerrot.
Dirigent: Björn Eckerrot.

Jungfru Marie Bebådelsedag. 21 mars. Sinnesroudstjänst från Nora kyrka.
Diakon: Elsie Sjöö.
Sång/gitarr: Pär Lindberg.

4:e söndagen i fastan. 14 mars. Gudstjänst från Vikers kyrka.
Komminister: Bosse Olsson.
Orgel: Björn Eckerrot.

3:e söndagen i fastan. 7 mars. Gudstjänst från Nora församlingshem.
Kyrkoherde: Britta Landin.
Församlingsassistent: Malva Rosenfeld.
Piano: Björn Eckerrot.
Delar ur Nora Bergslags Kyrkokör.

2:a söndagen i fastan. 28 februari. Gudstjänst från Järnboås kyrka.
Kontraktsadjunkt: Thomas Beder.
Piano/orgel: Björn Eckerrot.

1:a  söndagen i fastan. 21 februari. Gudstjänst från Grecksåsars kapell.
Komminister: Bosse Olsson.
Kyrkvärd: Örjan Einarsson.
Sång: William Jutemalm.
Piano: Björn Eckerrot.

Fastlagssöndagen 14 februari. Gudstjänst från Vikers församlingshem.
Komminister: Bosse Olsson.
Kyrkvärd: Erik Borg.
Kyrkomusiker: Björn Eckerrot.
Delar av Nora Bergslags Kyrkokör.

Kyndelsmässodagen söndagen 7 februari. 
Sinnesrogudstjänst. Tema: Ljus. Norra kapellet Nora.
Diakon: Elsie Sjöö.
Församlingsassistent: Malva Rosenfeld.
Piano/dir: Björn Eckerrot.
Delar av Nora Bergslags Kyrkokör.

Gudstjänst inför 31 januari. 
Järnboås församlingshem fyller 10 år i januari 2021. Historien och tillkomsten berättas i ett samtal mellan kyrkoherde Britta Landin och kyrkvärd Carl-Gustav Store.
Övriga medverkande:
Församlingsvärd Ylva Bergström.
Sång/piano: Kersti Esselwall Smårs.

Ekumenisk gudstjänst i Bergslagskyrkan.
3:e söndagen efter trettondagen.
Sammarbete mellan Bergslagskyrkan och Nora bergslagsförsamling.
Pastor: Anna Lennartsson.
Präst: Britta Landin.
Piano: Ulrica Elverskog.

Andakt med samtal. Britta Landin & Hans Kristoffersen.
Inför söndag 17 januari. ”Livets källa”
Fiol: Maria Paulsson Sundberg. Gitarr: Bertil Sundberg. Piano: Björn Eckerrot.
MUSIK: 
Psalm 190 - Bred dina vida vingar / L Sandell
Berceuse till Maria - Rune Paulsson
You raise me up - B Graham / R Lovland

Familjegudstjänst i Nora kyrka på trettondagen.
Komminister Hans Kristoffersen.
Församlingspedagog: Ulrica Elverskog.
Sång: Katarina Folkeson.
Piano: Björn Eckerrot.

Ekumenisk nyårsbön från Nora kyrka.
Komminister Tomas Carlsson och pastor Göran Ängsved.
Trumpet: Tomas Jonsegård.
Orgel: Marie J:son Lindh Nordenmalm.

Juldagsgudstjänst med Hans Kristoffersen.
Sång: Astrid Jansson, Anna-Carin Sjögren och Marie J:son Lindh Nordenmalm.
Piano: Essen Ledstam

Kyrkoherde Britta Landin läser julevangeliet.
Övriga medverkande: Marita Eckerrot, sång. Björn Eckerrot, musik och Lukas Eckerrot, trumpet. 

Samling kring julkrubban. Familjen Landin/Häggblom samlas kring julkrubban och mormor Britta berättar vad som hände den första julen.

Marias Lovsång. 20 december Nora kyrka. En gudstjänst med Maria-musik med prästerna Britta Landin och Tomas Carlsson och sång och brasskvartett under ledning av Marie J:son Lindh Nordenmalm.

Samtal mellan kyrkoherde Britta Landin och komminister Tomas Carlsson

Lucia med Nora kyrkas Ungdomskör, Nora kyrka.

3:e adventsgudsstjänst med Hans Kristoffersen, komminister.
Sång & piano: Emelie Taylor.

Finsk gudstjänst med Tuomo A Komalainen.

Inför P1:s radiosända gudstjänst i Nora kykra 20 december.

2:a adventsgudstjänst i Vikers kyrka. Tomas Carlsson, komminister.
Sång & musik: AnnaKarin Gillberg Eriksson & Rikard Eriksson.

Sinnesrogudstjänst Nora kyrka. December 2020. Elsie Sjöö, diakonissa.
Sång & musik: Björn & Marita Eckerrot.

1:a adventsgudstjänst i Nora kyrka.  Hans Kristoffersen, komminister.
Organist: Marie J:son Lindh Nordenmalm. Trumpet: Tomas Jonsergård.

1:a adventsgudstjänst i Järnboås kyrka. Britta Landin, kyrkoherde.
Sång & musik: Björn & Marita Eckerrot.

 

Vill du bli medlem i Svenska Kyrkan?
Nedan finns ett dokument du kan fylla i och skriva ut och skicka till:

Nora bergslagsförsamling
Box 133
71332 Nora

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Tredje söndagen i påsktiden

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen.

Tema

Den gode herden

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vårblommor eller påskliljor och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Hesekiel kapitel 34, vers 11-16

Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem. På ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete skall de finna på Israels berg. Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.

Epistel

Första Petrusbrevet kapitel 2, vers 22-25

'Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun.' Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 10, vers 1-10

”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.” Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sade Jesus: ”Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Psaltaren

Psaltaren psalm 23

En psalm av David. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.