Nora bergslagsförsamling

Nedan kan du klicka på länken för att kolla på våra YouTube klipp!

Ekumenisk gudstjänst. 3:e söndagen efter trettondagen.
Sammarbete mellan Bergslagskyrkan och Nora bergslagsförsamling.
Pastor: Anna Lennartsson.
Präst: Britta Landin.
Piano: Ulrica Elverskog.

Andakt med samtal. Britta Landin & Hans Kristoffersen
Inför söndag 17 januari. ”Livets källa”
Fiol: Maria Paulsson Sundberg. Gitarr: Bertil Sundberg. Piano: Björn Eckerrot.
MUSIK: 
Psalm 190 - Bred dina vida vingar / L Sandell
Berceuse till Maria - Rune Paulsson
You raise me up - B Graham / R Lovland

Familjegudstjänst i Nora kyrka på trettondagen.
Komminister Hans Kristoffersen.
Församlingspedagog: Ulrica Elverskog.
Sång: Katarina Folkeson.
Piano: Björn Eckerrot.

Ekumenisk nyårsbön från Nora kyrka.
Komminister Tomas Carlsson och pastor Göran Ängsved.
Trumpet: Tomas Jonsegård.
Orgel: Marie J:son Lindh Nordenmalm.

Juldagsgudstjänst med Hans Kristoffersen.
Sång: Astrid Jansson, Anna-Carin Sjögren och Marie J:son Lindh Nordenmalm.
Piano: Essen Ledstam

Kyrkoherde Britta Landin läser julevangeliet.
Övriga medverkande: Marita Eckerrot, sång. Björn Eckerrot, musik och Lukas Eckerrot, trumpet. 

Samling kring julkrubban. Familjen Landin/Häggblom samlas kring julkrubban och mormor Britta berättar vad som hände den första julen.

Marias Lovsång. 20 december Nora kyrka. En gudstjänst med Maria-musik med prästerna Britta Landin och Tomas Carlsson och sång och brasskvartett under ledning av Marie J:son Lindh Nordenmalm.

Samtal mellan kyrkoherde Britta Landin och komminister Tomas Carlsson

Lucia med Nora kyrkas Ungdomskör, Nora kyrka.

3:e adventsgudsstjänst med Hans Kristoffersen, komminister.
Sång & piano: Emelie Taylor.

Finsk gudstjänst med Tuomo A Komalainen.

Inför P1:s radiosända gudstjänst i Nora kykra 20 december.

2:a adventsgudstjänst i Vikers kyrka. Tomas Carlsson, komminister.
Sång & musik: AnnaKarin Gillberg Eriksson & Rikard Eriksson.

Sinnesrogudstjänst Nora kyrka. December 2020. Elsie Sjöö, diakonissa.
Sång & musik: Björn & Marita Eckerrot.

1:a adventsgudstjänst i Nora kyrka.  Hans Kristoffersen, komminister.
Organist: Marie J:son Lindh Nordenmalm. Trumpet: Tomas Jonsergård.

1:a adventsgudstjänst i Järnboås kyrka. Britta Landin, kyrkoherde.
Sång & musik: Björn & Marita Eckerrot.

 

Nora bergslagsförsamlings kyrkokörer

Våra kyrkokörer står för merparten av gudstjänstmusiken i kyrkorna.
Tack vare kyrkokörerna blir gudstjänsterna under kyrkoåret rikare!

Vill du bli medlem i Svenska Kyrkan?
Nedan finns ett dokument du kan fylla i och skriva ut och skicka till:

Nora bergslagsförsamling
Box 133
71332 Nora

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Septuagesima

Tema

Nåd och tjänst

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi blå eller violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jeremia kapitel 9, vers 23-24

Så säger Herren: Den vise skall inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta: att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden, ty däri har jag min glädje, säger Herren.

Epistel

Första korinthierbrevet kapitel 1, vers 1-3

Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sosthenes till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 20, vers 1-16

Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’ De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’ På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’ De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ Så skall de sista bli först och de första sist.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 25, vers 4-11

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit, tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen. Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud. Herre, min synd är stor, förlåt den, ditt namn till ära.