Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nora bergslagsförsamling Besöksadress: Prästgatan 1 B, 71331 NORA Postadress: Box 133, 71323 NORA Telefon:+46(587)84800 E-post till Nora bergslagsförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Södra kyrkogården

Bild: Pernilla Gustafsson
Kapell
 
På kyrkogården finns ett gravkapell, en vitputsad stenbyggnad utformad som ett antikt tempel.
Över dörrarna står på latin: MEMENTO MORI ET COELUM QUARE (Tänk på döden och sök himlen.)
Kapellet uppfördes av riksdagsmannen Anders Wedberg år 1847 och skänktes till Nora församling.
Kapellet används som begravningsplats för den Wedbergska släkten. Gravkapellet är ritat av arkitekten P. Lundmark och är renoverat 1986.
 
Kyrkogården
 
Kyrkogården invigdes år 1817 sedan kyrkogården som fanns runt kyrkan inte längre gick att använda. Den har en symmetrisk plan med rektangulära kvarter avgränsade med grusgångar. En allé med gamla lindar leder fram till kyrkogårdens grindar. På kyrkogården finns ett stort antal gravar som omgärdas av stenramar, gjutjärnsstaket, kedjor av gjutjärn eller häckar. Ytmaterialet i dessa gravar är mönsterkrattad sand.
 
Gravar
 
Några av de äldre är: Johan Johansson 1840-1905. Som var ledamot av Örebro Läns landsting 1869-84 samt riksdagsman för Lantmannapartiet i Andra Kammaren 1870-1902. Carl Oskar Troilius 1813-1899. Som var Bergmästare i Nora, generaldirektör för Järnvägsstyrelsen 1862-87, ledamot av Vetenskapsakademien, ledamot av Första Kammaren och initiativtagare till Sveriges första normalspåriga järnväg mellan Nora - Ervalla 1856.