Nora kyrkogårdsförvaltning

På våra sidor kan du se information om våra kyrkogårdar, hur man ordnar med gravskötsel, se kartor över kyrkogårdarna m.m.

SOMMARJOBB 2022

Under sommaren 2022 erbjuder vi feriejobb på några av våra kyrkogårdar i Nora. Är du intresserad, är mellan 15 och 17 år och gillar att arbeta i utomhusmiljö? Klicka på länken nedan för att skriva ut din ansökan. 

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 15 april 2022.

Varmt välkommen med din ansökan!

Klicka på länken för att skriva ut blanketten!

Information från Kyrkogårdsförvaltningen i Nora

Vi söker med stöd av Begravningslagen efter gravrättsinnehavare till våra gravrätter. När vi saknar en innehavare till en gravplats, sätter vi upp en grön skylt på denna plats med uppmaning till anhöriga och närstående att ta kontakt med förvaltningen. I de fall där ingen hör av sig under en 2-års period kan gravrätten och därmed gravplatsen anses Återtagen enligt Begravningslagen kan 7§ 19.

Nedanstående gravrätter har nu varit skyltade i 2 år och kommer att återtas vid årsskiftet 2021/2022.

Norra kyrkogården

Gravplats                                Sist begravd

No 16:146                             Gustav Andersson

No 18:259                             Maria Lundgren

No 20:280                             Oskar Eklöf

No 22:59                               Märta Dahlin

No 23:12                               Gustav Rahmberg

No 24:20                               Karl-Erik Åkerberg

No 24:36                               Elsa Matilda Sundberg

 

Nora kyrkogårdsförvaltning har hand om skötseln av fem kyrkogårdar.
Tre av kyrkogårdar finns i Nora.  Två kyrkogårdar ligger lite utanför Nora, en vid Vikers kyrka och en vid Järnboås kyrka.

Sammanlagt finns det ca. 6000 registrerade gravplatser. Det finns över 13 000 registrerade personer i dessa gravar och det är över 600 personer i våra två minneslundar på Karlsunds kyrkogård och Vikers kyrkogård.
På alla våra kyrkogårdar finns möjligheten att gravsättas i en askgravplats.

Information från kyrkogårdsförvaltningen i Nora

Många gravplatser har varit skyltade i minst två år med uppmaningen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Vi söker med stöd av Begravningslagen gravrättsinnehavare. Det är av största vikt att alla med ovan nämnda skylt kontaktar kyrkogårdsförvaltningen. I de fall ingen hör av sig kan gravrätten och därmed gravplatsen anses återlämnad enligt Begravningslagen kap 7§19.  

Kontakt:

Kyrkogårdsföreståndare
Bengt Einarsson, tfn 0587-848 20
bengt.einarsson@svenskakyrkan.se 

Gravadministratör
Telefontid vardagar kl. 09.30-15.00

Kajsa Karlsson, tfn 0587-848 21
kajsa.e.karlsson@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogården - en plats för eftertanke
Ambitionen är att ständigt försköna och förbättra våra kyrkogårdar. Vi vill tillgodose de önskemål som finns från anhöriga och allmänheten och därigenom skapa en vacker plats för eftertanke och känsla av samhörighet med tidigare generationer. Hör av er om ni har några frågor eller funderingar.

Gravskötsel
Kostnad för skötsel och plantering av blommor på gravplats ingår inte i begravningsavgiften eller kyrkoavgiften. Man kan välja att själv sköta gravplatsen eller att köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.
Se priser för gravskötsel och blomstersmyckning.