Nora kyrkogårdsförvaltning

På våra sidor kan du se information om våra kyrkogårdar, hur man ordnar med gravskötsel, se kartor över kyrkogårdarna m.m.

Klicka på länken för ansökan feriejobb. Kyrkogårdsförvaltningen.

Nora kyrkogårdsförvaltning har hand om skötseln av fem kyrkogårdar.
Tre av kyrkogårdar finns i Nora.  Två kyrkogårdar ligger lite utanför Nora, en vid Vikers kyrka och en vid Järnboås kyrka.

Sammanlagt finns det ca. 6000 registrerade gravplatser. Det finns över 13 000 registrerade personer i dessa gravar och det är över 600 personer i våra två minneslundar på Karlsunds kyrkogård och Vikers kyrkogård.
På alla våra kyrkogårdar finns möjligheten att gravsättas i en askgravplats.

Information från kyrkogårdsförvaltningen i Nora

Många gravplatser har varit skyltade i minst två år med uppmaningen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Vi söker med stöd av Begravningslagen gravrättsinnehavare. Det är av största vikt att alla med ovan nämnda skylt kontaktar kyrkogårdsförvaltningen. I de fall ingen hör av sig kan gravrätten och därmed gravplatsen anses återlämnad enligt Begravningslagen kap 7§19.  

Kontakt:

Kyrkogårdsföreståndare
Bengt Einarsson, tfn 0587-848 20
bengt.einarsson@svenskakyrkan.se 

Gravadministratör
Telefontid vardagar kl. 09.30-15.00

Kajsa Karlsson, tfn 0587-848 21
kajsa.e.karlsson@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogården - en plats för eftertanke
Ambitionen är att ständigt försköna och förbättra våra kyrkogårdar. Vi vill tillgodose de önskemål som finns från anhöriga och allmänheten och därigenom skapa en vacker plats för eftertanke och känsla av samhörighet med tidigare generationer. Hör av er om ni har några frågor eller funderingar.

Gravskötsel
Kostnad för skötsel och plantering av blommor på gravplats ingår inte i begravningsavgiften eller kyrkoavgiften. Man kan välja att själv sköta gravplatsen eller att köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.
Se priser för gravskötsel och blomstersmyckning.

Information från kyrkogårdsförvaltningen i Nora
Vi söker med stöd av begravningslagen gravrättsinnehavare till våra gravplatser. När vi saknar innehavare till en gravplats, sätter vi upp en grön skylt på denna plats och uppmanar anhöriga och närståenda att kontakta oss. I de fall ingen hör av sig under en 2-års period kan gravrätten och därmed gravplatsen anses återlämnad enligt begravningslagen kap 7§19.
Nedanstående gravplatser har nu varit skyltade i 2 år och kommer att återtas.