Nora kyrkogårdsförvaltning

På våra sidor kan du se information om våra kyrkogårdar, hur man ordnar med gravskötsel, se kartor över kyrkogårdarna m.m.

Nora kyrkogårdsförvaltning har hand om skötseln av fem kyrkogårdar.
Tre av kyrkogårdar finns i Nora.  Två kyrkogårdar ligger lite utanför Nora, en vid Vikers kyrka och en vid Järnboås kyrka.

Sammanlagt finns det ca. 6000 registrerade gravplatser. Det finns över 13 000 registrerade personer i dessa gravar och det är över 600 personer i våra två minneslundar på Karlsunds kyrkogård och Vikers kyrkogård.
På alla våra kyrkogårdar finns möjligheten att gravsättas i en askgravlund.

Information från kyrkogårdsförvaltningen i Nora

Många gravplatser har varit skyltade i minst två år med uppmaningen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Vi söker med stöd av Begravningslagen gravrättsinnehavare. Det är av största vikt att alla med ovan nämnda skylt kontaktar kyrkogårdsförvaltningen. I de fall ingen hör av sig kan gravrätten och därmed gravplatsen anses återlämnad enligt Begravningslagen kap 7§19.  

Kontakt:

Kyrkogårdschef
Gustaf Hamilton, tfn 0587-848 20

gustaf.hamilton@svenskakyrkan.se

 

Gravadministratör
Kajsa Karlsson, tfn 0587-848 21
kajsa.e.karlsson@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogården - en plats för eftertanke
Ambitionen är att ständigt försköna och förbättra våra kyrkogårdar. Vi vill tillgodose de önskemål som finns från anhöriga och allmänheten och därigenom skapa en vacker plats för eftertanke och känsla av samhörighet med tidigare generationer. Hör av er om ni har några frågor eller funderingar.

Gravskötsel
Kostnad för skötsel och plantering av blommor på gravplats ingår inte i begravningsavgiften eller kyrkoavgiften. Man kan välja att själv sköta gravplatsen eller att köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.
Se priser för gravskötsel och blomstersmyckning.

GRAVAR SOM KOMMER ÅTERTAS 2023

Vi söker med stöd av Begravningslagen gravrättsinnehavare. I de fall ingen hör av sig under en 2-års period kan gravrätten och därmed gravplatsen anses återlämnad enligt Begravningslagen kap 7§19. Följande gravplatser har nu varit skyltade i mer än 2 år och kommer att återtas under våren 2023.

NORRA KYRKOGÅRDEN

Den sist begravda
No 01:140 Namn saknas
No 01:141 Margit Strandell
No 01:147 Hedvig Enström
No 01:165 Maria Hasselberg
No 02:86 Sofi Fredrika Mellström
No 02:91-92 Sven Carl Georg Hedborg
No 02:95 E.W Bulér
No 02:101 Inga uppgifter
No 02: 102-103 Agnes Cecilia Fransson
No 02:104 Inga uppgifter
No 02:112 Erik Lindberg
No 02:115 Harlad Piscator
No 02:139 Per Erik Andersson
No 03:38 Inga uppgifter
No 03:39 Inga uppgifter
No 03:40 Inga uppgifter
No 03:49 Inga uppgifter
No 03:63 Ulla Lundin
No 03:87 Gustaf Felix Nyman
No 03:104 Hilma Ekvall
No 03:180 Ketty Nordensten
No 03:316 Elvira Kristina Hellberg
No 03:318 Anna Viktoria Andersson
No 03:325 Aron Hallberg
No 06:64 Anna Andersson
No 07:51 Inez Margareta Olsson
No 07:109 Carl Andersson
No 08:5 Axel Olof Olle Jonsson
No 08:23 Gerda Emilia Pettersson
No 08:129 Nils Göran Almkvist
No 08:155 Klara Susanna Wiberg
No 09:3 Ester Lovisa Dahlström
No 09:11 Erik Viktor Olsson
No 09:19 Oskar Konrad Andrén
No 09:22 Bertil Verner Kroon
No 09:69 John Ali Olson
No 09:96 Emil Andersson
No 10:2 Lars Edvin Källberg
No 10:7 Oskar Bohm
No 11:22 Anna Widén
No 11:25 Maria Hesselgren
No 11:27 Hilda Kristina Johansson
No 12:27 Lovisa Bekius
No 12:33 Elsa Hansen
No 12:35 Selma Gustafsson
No 13:72 Erik Pettersson
No 16:382 Karl Löfgren
No 17:3 Hilda Maria Sjöholm
No 18:172 Anna Sik
No 18:179 Karl Emil Ferdinand Karlstrand
No 18:215 Augusta Dorotea Olsson
No 20:284 Alma Maria Eriksson
No 23:3 Karl Felix Källberg
No 23:14-15 Hillevi Werner Böreth
No 23:18 Ellen Amalia Åhsling
No 23:30 Karolina Matilda Wester
No 23:76 Vilhelmina Eriksson
No 23:93 Helge Ekestubbe
No 23:94 Gunhild Alexandersson
No 23:1116 Jan Olov Johansson
No 24:68 Helga Ingeborg Hjortsberg
No 26:63 Tora Gunborg Pihlman
No 26:67 Märta Teresia Skott

KARLSLUNDS KYRKOGÅRD

Den sist begravda
Ka 02:3 Gustaf Evert Bergström
Ka 02:73 Elsa Teresia Karlsson
Ka 03:34 Axel Arvid Gren
Ka 04:55 Berndt Gunnar Olsson
Ka 04:57 Lydia Maria Andersson
Ka 04:78 Knut Rydén
Ka 04:81 Johan Valfrid Sundström
Ka 07:3 Karl Samuelsson
Ka 07:5 Alma Karolina Norberg
Ka 07:47 Anna Westberg
Ka 09:156-157 Harry Gustav Wilhelm Rahmberg
Ka 09:161 Gösta Löf
Ka 10:41-42 Maria Oktavia Lindell
Ka 11:11 Sven Robert Lennart Jonsson
Ka 11:35 Karl Tage Andersson
Ka 12:1 Gustav Enar Larsson
Ka 12:55 Bror Olsson
Ka 14:6 Stellan Erik Zaring
Ka 14:45 Inger Maria Malm
Ka 14:49 Nils & Karin Mesterton
Ka 14:69 Stina Ingeborg Sander
Ka 15:63 Per Allan Alenberger
Ka 15:64 Karl Åke Andersson
Ka 22:550 Ellen Marja Karhunen
Ka 22:603 Elin Viktoria Karlsson

 

SÖDRA KYRKOGÅRDEN

Den sist begravda

Sö 03:96 Olof Olsson
Sö 03:169 Anna Eriksson
Sö 03:200 Sigfrid Glas
Sö 05:161 Emilia Norén

VIKERS KYRKOGÅRD

Den sist begravda
Vi 01:600 Gustav Berg
Vi 01:601 Frida Strandberg
Vi 01:605 Karin Österberg
Vi 02:656 Emil Edvin Persson
Vi 05:833 Ingrid Ekström
Vi 05:1115 Carl Woxen
Vi V:A 64 Tora Pettersson
Vi V:A 94 Adolf Hallgren
Vi V:A 6 Anna Tydén
Vi V:A 17 Anna Israelsson
Vi V:A 61 Per-August Broman
Vi V:A 74 Arvid Israelsson
Vi V:A 89 Gerda Karlsson
Vi V:A 108 Emma Ekdahl
Vi V:A 116 Ester Gustafsson
Vi V:A 123 Israel Eriksson
Vi V:A 181 Josefine Fransson
Vi V:A 185 Anders Andersson
Vi V:A 215 Frida Pettersson
Vi V:A 222 Karl Erik Olsson
Vi Ö:A 118 Julius Emanuel Gren
Vi Ö:A 119 Sofia Matilda Gren
Vi Ö:A 165 Adolf Andersson
Vi V:A 194 Hilma Helena Vallin
Vi V:A 197 Anna Helena Persson
Vi V:A 234 Gustaf Johansson
Vi V:A 245 Lovisa Gustafsson

JÄRNBOÅS KYRKOGÅRD

Den sist begravda

Jä 03:72 Nanny Charlotta Johansson
Jä 04:84 Judit Olivia Gustafsson
Jä 04:119 Hildegard Alice Persson
Jä 05:133 Anna Frideborg Karlsson
Jä 07:12 Anna Elvira Sjöberg
Jä 07:35 ARVID Valfrid Johansson
Jä 07:38 Carl Söderholm
Jä 07:57 Ilmi Irene Luukkonen
Jä 07:143 Anna Larsson
Jä 08:209 Edla Viktoria Fransson
Jä 08:280 Karolina Johansson
Jä 11:56 Gustav Alexander Forsberg
Jä 11:38 Anita Kristina Karlsson