Foto: Pernilla Gustafsson

Karlslunds kyrkogård

Kapell
 
På kyrkogården finns ett kapell, som används för både kyrkliga och borgerliga jordfästningar.
Kapellet är ritat av Jerk Alton.
 
Kyrkogården
 
Kyrkogården är invigd år 1954 och ligger ca 3 km norr om Nora med utsikt mot Norasjön.
Kyrkogården utvidgades år 1989. Den äldre delen består av rektangulära kvarter som ligger på terasser ner mot sjön. Det finns även urngravar i en naturlig sänka, där minneslunden också är belägen.
Den nyare delen har en mer rundad form med asfalterade gångar. På en uppbyggd avlång kulle finns i sluttningarna plats för urngravar.
Foto: Pernilla Gustafsson

Kartor Karlslunds kyrkogård (PDF)

Hela kyrkogården

Kvarter 01                Kvarter 02

Kvarter 03                Kvarter 04

Kvarter 05                Kvarter 06

Kvarter 07                Kvarter 08

Kvarter 09                Kvarter 10

Kvarter 11                Kvarter 12

Kvarter 13                Kvarter 14

Kvarter 15                Kvarter 16

Kvarter 18                Kvarter 19

Kvarter 20                Kvarter 21

Kvarter 22                Kvarter 23

Kvarter 24 (Askgravlund) se bild nedan.

Karta över askgravlund