Gravskötsel och arbeten

Information om vilka olika skötseltyper som finns och vilka övriga servicearbeten vi kan erbjuda.

Kyrkogårdsförvaltningens mål är att vårblommor ska vara planterade till 1 maj och att sommarblommor ska vara planterade till midsommar.

Förklaring av olika typer av skötsel

Grundskötsel 1
Gräsgrav - Trimning och klippning av gräs, vårstädning, höststädning
samt borttagning av vissna snittblommor i vas och vinterdekorationer.
Grusgrav - som ovan samt att grusytan hålls ogräsfri (ej spårkrattning).    

Grusgravskötsel 1, enkelgrav
Gruset hålls ogräsfritt och spårkrattas.
För skötsel av planterade växter på gravplatsen ansvarar innehavaren.

Grusgravskötsel 2, dubbelgrav
Gruset hålls ogräsfritt och spårkrattas.
För skötsel av planterade växter på gravplatsen ansvarar innehavaren.

Grusgravskötsel Stor, grav större än dubbelgrav
Gruset hålls ogräsfritt och spårkrattas.
För skötsel av planterade växter på gravplatsen ansvarar innehavaren.

Plantering 1 (inkl Grundskötsel)
Förvaltningen planterar och sköter sommarblommor.

Plantering 2 (inkl Grundskötsel)
Förvaltningen planterar och sköter både vår- och sommarblommor.

Vinterkrans 
Läggs på gravplatsen veckan före Alla Helgon helgen.

Vattning 
Förvaltningen gräver ner en planteringslåda och vattnar blommorna. Vid uppsägning av detta avtal kommer planteringslådan att tas bort. 
För övrig skötsel och plantering av växter ansvarar innehavaren.

Ljung 
Du kan lägga till denna service i ditt planteringsavtal och då välja antal ljung du önskar. Dessa sätts ut innan Alla helgon helgen.

 

Priser 2022 - Årlig

Grundskötsel gräs/grus - 295 kr (spårkrattning ingår EJ för grusgraven)

Skötsel blommor            -  749 kr 
Plantering 1                    -  898 kr 
Plantering 2                    -  1022 kr 

Grusgrav 1 (enkelgrav)
Grusskötsel 1                  - 348 kr  (Spårkrattning ingår) 
Plantering 1                     - 951 kr  
Plantering 2                     - 1075 kr 

Grusgrav 2 (dubbelgrav)
Grusskötsel 2                 - 541 kr (Spårkrattning ingår)
Plantering 1                    - 1144 kr 
Plantering 2                    - 1268 kr 

Grusgrav Stor (större än dubbel)
Grusskötsel Stor             - 725 kr (Spårkrattning)  
Plantering 1                    - 1328 kr 
Plantering 2                    - 1452 kr 

Tillägg
Ljung                                - 70 kr/st
Gravljus                            - 65 kr/st (Kan beställas till olika storhelger)
Vinterkrans                      - 186 kr/st (Läggs ut innan Alla helgon)
Endast vattning               - 159 kr/år (Grundskötsel ingår EJ, låda från oss)

Namnplatta askgrav.         - 2500 kr (Namnskylt inkl. montering)
Montering av plant.låda   - 397 kr (1 tim. debiteras alltid)
Arbetskostnad/tim           - 397 kr

Vi utför INTE granristäckning.

OBS! Förvaltningen utför inte gravering eller omförgyllning av text på gravstenar. Dessa arbeten beställs hos begravningsbyrå eller stenhuggeri.

Betalning

Årlig faktura 
Betalning sker varje år mot faktura för beställd gravskötsel. Fakturan skickas ut omkring den 1 mars. Fakturering sker automatiskt årligen till dess att innehavaren säger upp skötseln. Innehavaren betalar för hela kalenderåret, oavsett vilken tid på året skötselavtalet tecknas. Vi har möjlighet att sända fakturan via e-post. Vänligen anmäl detta till oss på administrationen.

Arbeten
Betalning sker mot faktura som skickas efter utfört arbete.

För mer information kontakta

Kyrkogårdsföreståndare
Bengt Einarsson, tfn 0587-848 20
bengt.einarsson@svenskakyrkan.se

Gravadministration
Måndag - Fredag kl. 09.30 - 15.00

Kajsa Karlsson, tfn 0587-848 21
kajsa.e.karlsson@svenskakyrkan.se