Gravskötsel och arbeten

Information om vilka olika skötseltyper som finns och vilka övriga servicearbeten vi kan erbjuda.

Kyrkogårdsförvaltningens mål är att vårblommor ska vara planterade till 1 maj och att sommarblommor ska vara planterade till midsommar.

Förklaring av olika typer av skötsel


Grundskötsel 1
Gräsgrav - Trimning och klippning av gräs, vårstädning, höststädning
samt borttagning av vissna snittblommor i vas.
Grusgrav - som ovan samt att grusytan hålls ogräsfri (ej spårkrattning).    

Grusgravskötsel 1. Enkelgrav, 1,25 m bred.
Gruset hålls ogräsfritt och spårkrattas.
För skötsel av planterade växter på gravplatsen ansvarar innehavaren.

Grusgravskötsel 2. Dubbelgrav, 2,20 m bred.
Gruset hålls ogräsfritt och spårkrattas.
För skötsel av planterade växter på gravplatsen ansvarar innehavaren.

Grusgravskötsel Stor. Grav större än 2,20 m bred.
Gruset hålls ogräsfritt och spårkrattas.
För skötsel av planterade växter på gravplatsen ansvarar innehavaren.

Plantering 1 (inkl Grundskötsel)
Förvaltningen planterar och sköter sommarblommor.

Plantering 2 (inkl Grundskötsel)
Förvaltningen planterar och sköter både vår- och sommarblommor.

Skötsel av blommor (plantering ingår EJ)
Kan endast tecknas i samband med grundskötselavtal. Vi rensar bort ogräs och vattnar blommorna.

Vinterkrans
Läggs på gravplatsen veckan före Alla Helgon helgen.

Vattning
Förvaltningen gräver ner en planteringslåda och vattnar blommorna. Vid uppsägning av detta avtal kommer planteringslådan att tas bort. 
För övrig skötsel och plantering av växter ansvarar innehavaren.

Ljung
Planteras efter att sommarblommorna har tagits bort.

Priser 2021 - Årlig


Grundskötsel gräs/grus
- 286 kr (spårkrattning ingår EJ)

Gräs- grusgrav
Grundskötsel gräs/grus - 286 kr   (Klippning, trimmning, vår- och höstträd samt 
                                                            borttag blommor i vas. Ej spårkrattning.)
Skötsel blommor            -   727 kr (Grundskötsel+vattning+skötsel blomruta)
Plantering 1                    -   872 kr (Grundskötsel+plantering 1)
Plantering 2                    -   992 kr (Grundskötsel+plantering 2)

Grusgrav 1 (<1,25m) 
Grusskötsel 1                 -   338 kr  (Spårkrattning ingår, utförs var 14:e dag) 
Plantering 1                    -   924 kr  (Grusskötsel+plant 1)
Plantering 2                    - 1044 kr (Grusskötsel+plant 2)

Grusgrav 2 (<2,20m)
Grusskötsel 2                 -    525 kr (Spårkrattning ingår, utförs var 14:e dag
Plantering 1                    - 1111 kr (Grusskötsel+plant 1)
Plantering 2                    - 1231 kr (Grusskötsel+plant 2)

Grusgrav Stor (>2,20m)
Grusskötsel Stor            -    703 kr (Spårkrattning ingår, utförs var 14:e dag)  
Plantering 1                    - 1289 kr (Grusskötsel+plant 1)
Plantering 2                    - 1409 kr (Grusskötsel+plant 2) 

Tillägg
Ljung                               -      68 kr
Gravljus                          -       63 kr (Kan beställas till olika storhelger)
Vinterkrans                    -     180 kr (Läggs ut till Alla helgon)
Endast vattning             -     155 kr (Grundskötsel ingår EJ, låda från oss)

Namnplatta askgrav.     -   2500 kr (Namnskylt inkl. montering)
Montering av plant.låda -    385 kr (1 tim. debiteras alltid)
Arbetskostnad/tim        -     385 kr

Vi utför INTE granristäckning.

OBS! Förvaltningen utför inte gravering eller omförgyllning av text på gravstenar. Dessa arbeten beställs hos begravningsbyrå eller stenhuggeri.

Betalning


Årlig faktura

Betalning sker varje år mot faktura för beställd gravskötsel. Fakturan skickas ut omkring den 1 mars. Fakturering sker automatiskt årligen till dess att innehavaren säger upp skötseln. Innehavaren betalar för hela kalenderåret, oavsett vilken tid på året skötselavtalet tecknas.

Arbeten
Betalning sker mot faktura som skickas efter utfört arbete.

För mer information kontakta

Kyrkogårdsföreståndare
Bengt Einarsson, tfn 0587-848 20
bengt.einarsson@svenskakyrkan.se

Grav administration
Måndag - Fredag kl. 09.30 - 15.00

Kajsa Karlsson, tfn 0587-848 21
kajsa.e.karlsson@svenskakyrkan.se