Meny

Gravskötsel och arbeten

Information om vilka olika skötseltyper som finns och vilka övriga servicearbeten vi kan erbjuda.

Kyrkogårdsförvaltningens mål är att vårblommor ska vara planterade till 1 maj och att sommarblommor ska vara planterade till midsommar.

Förklaring av olika typer av skötsel


Grundskötsel 1
Gräsgrav - Trimning och klippning av gräs, vårstädning, höststädning
samt borttagning av vissna snittblommor i vas.
Grusgrav - som ovan samt att grusytan hålls ogräsfri (ej spårkrattning).    

Grusgravskötsel 1, 2, Stor
Gruset hålls ogräsfritt och spårkrattas.
För skötsel av planterade växter på gravplatsen ansvarar innehavaren.

Plantering 1
Förvaltningen planterar och sköter sommarblommor.

Plantering 2
Förvaltningen planterar och sköter både vår- och sommarblommor.

Skötsel av blommor
Kan endast tecknas i samband med grundskötselavtal.

Vinterkrans
Läggs på gravplatsen veckan före Alla Helgons helgen.

Vattning
Förvaltningen vattnar planterade växter.
För övrig skötsel och plantering av växter ansvarar innehavaren.

Ljung
Planteras efter att sommarblommorna har tagits bort.

Priser för skötsel från 1 jan 2020 (1 års skötsel)


Grundskötsel 1 - 278 kr.    

Grusskötsel 1 - 328 kr.
med Plantering 1 - 901kr.
med Plantering 2 - 1021 kr.

Grusskötsel 2 - 510 kr.
med Plantering 1 - 1083 kr.
med Plantering 2 - 1203 kr.

Grusskötsel Stor - 683 kr.
med Plantering 1 - 1256 kr.
med Plantering 2 - 1376 kr.

Grässkötsel - 278 kr.
med Plantering 1 - 851 kr.
med Plantering 2 - 971 kr.

Skötsel blommor - 706 kr.
(Grundskötsel + vattning och skötsel av blommor. Plantering ingår EJ.)

Endast vattning - 150 kr.

Ljung - 66 kr/st.

Gravljus - 61 kr/st.

Vinterkrans - 175 kr.

Vi utför INTE granristäckning.

Arbeten
Tvätt av gravsten/socklar - 385 kr/tim
Arbeten utförs i mån av tid under vår och höst.

OBS! Förvaltningen utför inte gravering eller omförgyllning av text på gravstenar. Dessa arbeten beställs hos begravningsbyrå eller stenhuggeri.

Betalning


Årlig faktura

Betalning sker varje år mot faktura för beställd gravskötsel. Fakturan skickas ut omkring den 1 mars. Fakturering sker automatiskt årligen till dess att innehavaren säger upp skötseln.

Avtal
Betalning sker mot faktura på hela kostnaden för beställd gravskötsel under avtalstiden.

Arbeten
Betalning sker mot faktura som skickas efter utfört arbete.

För mer information kontakta

Kyrkogårdsföreståndare
Bengt Einarsson, tfn 0587-848 20
bengt.einarsson@svenskakyrkan.se

Grav administration
Måndag - Fredag kl. 09.30 - 15.00

Kajsa Karlsson, tfn 0587-848 21
kajsa.e.karlsson@svenskakyrkan.se