Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nora bergslagsförsamling Besöksadress: Prästgatan 1 B, 71331 NORA Postadress: Box 133, 71323 NORA Telefon: +46(587)84800 E-post till Nora bergslagsförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel och arbeten

Information om vilka olika skötseltyper som finns och vilka övriga servicearbeten vi kan erbjuda.

Kyrkogårdsförvaltningens mål är att vårblommor ska vara planterade till 1 maj och att sommarblommar ska vara planterade till Midsommar.

Förklaring av olika typer av skötsel


Grundskötsel 1
Gräsgrav - Trimning och klippning av gräs, vårstädning, höststädning
samt borttagning av vissna snittblommor i vas.
Grusgrav - som ovan samt att grusytan hålls ogräsfri (ej spårkrattning).    

Grusgravskötsel 1, 2, Stor
Gruset krattas och hålls ogräsfritt. För skötsel av planterade växter på gravplatsen ansvarar innehavaren.

Plantering 1
Förvaltningen planterar och sköter sommarblommor.

Plantering 2
Förvaltningen planterar och sköter både vår- och sommarblommor.

Vinterkrans
Läggs på gravplatsen veckan före Alla Helgons helgen.

Vattning
Förvaltningen vattnar planterade växter. För övrig skötsel och plantering av växter ansvarar innehavaren.

Ljung
Planteras efter att sommarblommorna har tagits bort.

Priser för skötsel från 1 jan 2017 (1 års skötsel)


Grundskötsel 1 - 268 kr.    

Grusskötsel 1 - 316 kr.
med Plantering 1 - 852 kr.
med Plantering 2 - 965 kr.

Grusskötsel 2 - 479 kr.
med Plantering 1 - 1015 kr.
med Plantering 2 - 1128 kr.

Grusskötsel Stor - 644 kr.
med Plantering 1 - 1180 kr.
med Plantering 2 - 1293 kr.

Grässkötsel - 268 kr.
med Plantering 1 - 804 kr.
med Plantering 2 - 917 kr.

Endast vattning - 112 kr.

Ljung - 65 kr/st.

Gravljus - 60 kr/st.

Vinterkrans - 165 kr.

Vi utför INTE granristäckning.

Självvattnande planteringslåda
monterad   - 1150 kr.
omonterad - 1050 kr.

Arbeten
Tvätt av gravsten/socklar - 375 kr/tim
Arbeten utförs i mån av tid under vår och höst.

OBS! Förvaltningen utför inte gravering eller omförgyllning av text på gravstenar. Dessa arbeten beställs hos begravningsbyrå eller stenhuggeri.

Betalning


Årlig faktura

Betalning sker varje år mot faktura för beställd gravskötsel. Fakturan skickas ut omkring den 1 mars. Fakturering sker automatiskt årligen till dess att innehavaren säger upp skötseln.

3 års avtal
Betalning sker mot faktura på hela kostnaden för beställd gravskötsel under avtalstiden.

Avtal
Betalning sker mot faktura på hela kostnaden för beställd gravskötsel under avtalstiden.
Avtal kan tecknas på 3 - 10 år.

Arbeten
Betalning sker mot faktura som skickas efter utfört arbete.

För mer information kontakta

Kyrkogårdsföreståndare
Bengt Einarsson, tfn 0587-848 20
bengt.einarsson@svenskakyrkan.se

Grav administration
Måndag - Fredag kl. 10.00-12.00

Åsa Johansson, tfn 0587-848 21
asa.johansson@svenskakyrkan.se