Vikers kyrkogård

Kyrkan
År 1807 väcktes ett förslag om att bygga en kyrka i Viker, men först år 1864 fattades beslut om att bilda ett kapellag med egen predikant. Det nya kapellaget fick namnet Viker efter sjön Vikern. När beslutet var fattat skänkte bergsmannen Israel Larsson mark till både kyrka och kyrkogård. Kyrkan byggdes under åren 1869-71 och den 3 september 1871 invigdes både kyrka och kyrkogård. Redan samma dag skedde den första begravningen. Kyrkan är byggd i nygotisk stil med långhus och tvärskepp samt tresidigt kor. Senaste restaureringen skedde 1954.
 
Kyrkogården
Kyrkogården kan sägas bestå av tre helt olika delar: Västra kvarteret, som består av stora köpta familjegravar med socklar eller gjutjärnsstaket och mönsterkrattat grus. Östra kvarteret, eller som det hette förr "Allmänna varvet", bestÅr av gräsgravar där man förr begravde människor som inte hade råd att köpa en familjegrav. Vid utbyggnaden av kyrkogården 1968 tillkom nya kistgravsområden och urngravplatser. PÅ kyrkogården finns också en minneslund, gjord 1997, som ligger på naturmark under stora tallar. Mot söder och väster avgränsas kyrkogården av en gråstensmur. Mot norr och öster saknas avgränsning.
 
Gravar
Några av de äldre är: Bruksidkaren Pehr Larsson, 1815-1874 från Dalkarlsberg. Bergsmannen Erik Danielsson, 1798-1885 och hans hustru Britta Maria Olsdotter.
Gruffogden C. F. Dahlin, 1846-1893 och hustrun Charlotta Dahlin. Ett ovanligt gjutjärnsstaket omger J. A. Nylins gravplats, i staketet har bokstäver som bildar namnet "Ny Viker" gjutits in.