Nora Bergslags Kyrkokör

Våra körer står för merparten av gudstjänstmusiken  i kyrkorna.
Tack vare körerna blir våra gudstjänster under kyrkoåret rikare.

Nora Bergslags Kyrkokör 

Kören består av en 30-tal sångare i olika åldrar. Ledare för kören är Carl Bäckman Künkel.

Körerna sjunger en varierad repertoar med huvudvikten på kyrkoårets stora helger.
Utöver sång vid gudstjänster framträder kören även vid andra sammanhang. Tex. Soppluncher,
julmarknad, konserter och nationaldag. Kören samarbetar ofta med solister och musiker.
Kören jobbar ofta i projektform med olika teman. ”Döda poeters sällskap”, ”På resande fot” och Musikal bla.

Nora Bergslags Kyrkokör gör även resor i såväl Sverige som utomlans. Under åren har det blivit
flera besök i Värmland och resor till Ryssland, Italien, USA, England och Kroatien.