Förtroendevalda

Nora bergslagsförsamling

Kyrkoråd 2018 - 2021

Peter Bernövall, ordförande
0587-136 03 eller 070-212 36 58

Janåke Wildhammar, 1:a vice ordförande
Ida Wedberg Andersson, 2:a vice ordförande

Ledamöter:

Peter Bernövall (P)
Gunnel Andersson (P)
Margaretha Carlsson (P)
Åsa Adell (P)

Anna-Kay Törnqvist (S)
Janåke Wildhammar (S)
Anna Pettersson (S)
Ulf Carlsson (S)


Ida Wedberg Andersson (VK)
Ingegerd Kangert (VK)

Britta Landin, kyrkoherde

Ersättare:

Eila Bernövall (P)
Anders Järliden (P)
Ragnar Adell (P)
Gunnel T Sandberg (P)

Ursula Steffensen (S)
Kjell-Olov Ericson (S)
Gertrud Rullander (S)
Lennart Israelsson (S)

Håkan Kangert (VK)
Pia-Maria Johansson (VK)

Kyrkofullmäktige 2018 - 2021

AnnaKay Törnqvist, ordförande
0587-806 25 eller 070-535 29 53

Ulf Carlsson, vice ordförande

Ledamöter:

Peter Bernövall (P)
Eila Bernövall (P)
Margareta Carlsson (P)
Ragnar Adell (P)
Gunnel Tägström Sandberg (P)
Ulla Karlsson (P)
Elisabet Håkansson (P)
Birgitta Theander (P)
Anders Järliden (P)
Åsa Adell (P)
Elina Bernövall (P)

AnnaKay Törnqvist (S)
Janåke Wildhammar
Anna Pettersson (S)
Ulf Carlsson (S)
Ursula Steffensen (S)
Anton Häggblom (S)
Gertrud Rullander (S)
Kjell Olov Ericson (S)
Eleonore Karlsson (S)
Ulf Eklund
Ulla Bergström (S)

Ida Wedberg Andersson (V)
Pia-Maria Johansson (V)
Ingegerd Kangert (V)
Håkan Kangert (V)
Elisabeth Jansson (V)
Gunilla Jackson (V)

Ersättare:

Berit Lindberg (P)
Åke Molin (P)

Solveig Oskarsson (S)
Lennart Israelsson (S)
Margareta Pettersson (S)
Hans Knutsson (S)
Kerstin Grek (S)

Pia Linder (VK)
Katarina Hundermark (VK)
Uffe Kleist (VK)

P= POSK (partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan)
S= Arbetarpartiet socialdemokraterna
VK= Vår kyrka