Förtroendevalda

Nora bergslagsförsamling

Kyrkoråd 2018 - 2021

Ulla Bergström, ordförande
ulla.bergstrom2@svenskakyrkan.se

Janåke Wildhammar, 1:a vice ordförande
Ida Wedberg Andersson, 2:a vice ordförande

Ledamöter:

Peter Bernövall (P)
Gunnel Andersson (P)
Elisabet Håkansson (P)

Ulla Bergström (S)
Anna-Kay Törnqvist (S)
Janåke Wildhammar (S)
Kent Nilsson (S)
Kerstin Grek (S)

Ingegerd Kangert (VK)

Ida Wedberg Andersson

Britta Landin, kyrkoherde

Ersättare:

Ursula Steffensen (S)
Kjell-Olov Ericson (S)
Gertrud Rullander (S)
Lennart Israelsson (S)

Håkan Kangert (VK)
Pia-Maria Johansson (VK)

Kyrkofullmäktige 2018 - 2021

AnnaKay Törnqvist, ordförande
0587-806 25 eller 070-535 29 53

Ulla Bergström, vice ordförande
ulla.bergstrom2@svenskakyrkan.se

Ledamöter:

Peter Bernövall (P)
Gunnel Andersson (P)
Gunnel Tägström Sandberg (P)
Ulla Karlsson (P)
Elisabet Håkansson (P)
Birgitta Theander (P)
Elina Bernövall (P)
Åke Molin (P)

AnnaKay Törnqvist (S)
Janåke Wildhammar (S)
Ursula Steffensen (S)
Anton Häggblom (S)
Gertrud Rullander (S)
Kjell Olov Ericson (S)
Eleonore Karlsson (S)
Ulla Bergström (S)
Mikael Wahlberg (S)

Ida Wedberg Andersson

Pia-Maria Johansson (VK)
Ingegerd Kangert (VK)
Håkan Kangert (VK)
Elisabeth Jansson (VK
Gunilla Jackson (VK)

Ersättare:

Solveig Oskarsson (S)
Lennart Israelsson (S)
Margareta Pettersson (S)
Hans Knutsson (S)
Kerstin Grek (S)
Kent Nilsson (S)

Pia Linder (VK)
Katarina Hundermark (VK)
Uffe Kleist (VK)

P= POSK (partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan)
S= Arbetarpartiet socialdemokraterna
VK= Vår kyrka