Meny

Förtroendevalda

Nora bergslagsförsamling

Kyrkoråd 2018 - 2021

Peter Bernövall, ordförande
0587-136 03, 070-212 36 58

Elin Sörman, vice ordförande
0587-102 60, 070-390 94 81

Ledamöter:

Peter Bernövall
Gunnel Andersson
Margareth Carlsson
Åsa Adell
Elin Sörman
Anna-Kay Törnqvist
Janåke Wildhammar
Ida Kleist Andersson
Ingegerd Kangert

Kyrkofullmäktige 2018 - 2021

AnnaKay Törnqvist, ordförande
0587-806 25 070-535 29 53